Wejherowskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Środa, 15 Październik 2014
Wejherowo

14 października br. w Wejherowskim Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz.

W swoim wystąpieniu prezydent Tokłowicz przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za realizację misji „Silna oświata przyszłością Miasta Wejherowa” przyznały miastu tytuł Samorządowy Lider Edukacji 2013 w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja dokonująca certyfikacji samorządów badała m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo oraz programy edukacyjne. Dzięki pracy nauczycieli pracujących z najmłodszymi uczniami Wejherowo zdobyło też tytuł „Samorząd na 6”, w kategorii miasto i gmina miejsko–wiejska od 30 tys. mieszkańców w konkursie „Mam 6 lat”. Organizator konkursu – Ministerstwo Edukacji Narodowej, uhonorowało tym tytułem jedynie sześć samorządów w skali kraju, które wyróżniły się największą liczbą sześciolatków w pierwszych klasach.

Prezydent Tokłowicz podziękował nauczycielom za inne inicjatywy, w tym program pilotażowy „Cyfrowej szkoły”, za place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, za modernizację przyszkolnych obiektów sportowych, za termomodernizację budynków szkolnych i za realizację programu „Bezpieczna szkoła”. Poinformował również, że w wejherowskich szkołach samorządu miejskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do liceum, naukę pobiera ponad 6200 uczniów. Miasto zatrudnia w oświacie 456 nauczycieli, a więc jest to największy zakład pracy w mieście. Podkreślił też, że miasto na skutek niedoszacowania subwencji oświatowej przez rząd w ciągu ostatnich 4 lat wydało ze swoich środków na oświatę ponad 69 mln zł. Oznacza to ograniczenie wydatków na inwestycje ok. 17 mln zł rocznie.

Prezydent składając życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty poinformował, że Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Danuta Czernewska – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli otrzymało awanse zawodowe i nagrody. Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali: Marzena Misztal, Beata Dampc, Aleksandra Kosmala, Sławomira Puszczewicz, Gabriela Kustusz, Wioletta Socha, Justyna Miłosz, Anita Zaborowska, Kamila Dempc, Magdalena Człapińska, Anna Tarnowska, Patrycja Formella, Bożena Konkol, Mirosława Skrzypkowska, Małgorzata Bieńkowska i Łukasz Zimniewicz.

Podczas uroczystości 13. nauczycieli złożyło ślubowanie i otrzymało akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielami mianowanymi zostali: Anita Bork, Paulina Stanisz, Aleksandra Wysocka, Sylwia Szydłowska, Karolina Dunajska-Rohraff, Magdalena Jasnowska, Agnieszka Ostrowska, Mirosława Skrzypkowska, Izabela Grzenkowicz, Anna Korzonek, Emilia Nawrocka, Ryszard Poznań i Tadeusz Ciapa. Nagrody i awanse zawodowe wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl „Bóg mordu” Yasminy Rezy w wykonaniu aktorów Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni: Elżbiety Mrozińskiej, Moniki Babickiej, Bogdana Smagackiego i Szymona Sędrowskiego.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020