Weź udział w konsultacjach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czwartek, 5 Maj 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zachęca organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planów działania Programu Operacyjnego Kapitał ludzki (PO KL) na rok 2012 dla województwa pomorskiego. Informacje przekazane przez organizacje pozarządowe będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu wyjściowych zakresów merytorycznych planów działania. Informacje można przekazać za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej: www.defs.woj-pomorskie.pl.

Szczegóły - Otwórz

Komentarze
Reklama