Wielkie zaciąganie pożyczek na… spłatę pożyczek

Poniedziałek, 28 Maj 2012
Rumia

 W czwartek, 31 maja odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rumia. Tematem wiodącym obrad będzie… zaciąganie pożyczek na spłatę wcześniejszych długów.

Miasto zarządzane przez Elżbietę Rogalę-Kończak znajduje się na skraju bankructwa. Na koniec ubiegłego roku zadłużenie samorządu przekroczyło 58 mln zł, tj. 55,5 proc. całorocznych dochodów budżetu. Rumia jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w województwie pomorskim, a nawet kraju. (Rumia największym dłużnikiem samorządowym)

Dlatego też na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawiciele społeczeństwa, na wniosek burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak, mają podjąć uchwały między innymi o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Ponadto włodarz Rumi proponuje zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobacz również: Nagrody Prezydenta Wejherowa wręczone

Elżbietę Rogalę-Kończak będzie można zobaczyć na sesji. Dzisiaj, po kilku miesiącach nieobecności, wróciła do pracy. Przypomnijmy, że burmistrz Rumi w lutym wzięła urlop wypoczynkowy, a po jego zakończeniu nie wróciła już do pracy. Dostarczała kolejne zwolnienia lekarskie.

Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Słupsku zajmuje się sprawą sprzedaży gruntu przy ulicy Sobieskiego, gdzie stanęła stacja paliw Neste. Zaistniało podejrzenie, że podczas transakcji sprzedaży ziemi mogło dość do niegospodarności. Elżbieta Rogala-Kończak była jedną z osób, które miały być przesłuchane w tej sprawie. Dopiero niedawno, będąc jednak jeszcze na zwolnieniu lekarskim, złożyła wyjaśnienia.

Sesja rozpocznie się w czwartek, 31 maja o godz.10.30, w sali nr 100 Urzędu Miasta Rumia przy ulicy Sobieskiego 7.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi oraz Komisji Bezpieczeństwa, wystąpienie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi i komendanta Komisariatu Policji.

6. Przerwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2012 roku pomocy finansowej policji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Rumia w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Ewy Płockiej i Mariana Płockiego na uchwałę Rady Miasta Rumia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

14. Apel Rady Miasta Rumia.

15. Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020