Wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odeszła na emeryturę

Wtorek, 1 Wrzesień 2015
Wejherowo

Na dzień przed pierwszym dzwonkiem przeszła na emeryturę Marzena Misztal, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. Obowiązki dyrektora szkoły przejął Piotr Litwin.

- Kiedy 18 lat temu obejmowałam obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przejęłam szkołę w budowie. Przez te 18 lat cały czas tę szkołę rozbudowywałam. Dzisiaj, otrzymując pozwolenie na użytkowanie bieżni i ostatnio wybudowanego boiska, mogę powiedzieć z satysfakcją, że zakończyłam rozbudowę tej szkoły – powiedziała odchodząca na emeryturę Marzena Misztal dziękując władzom miasta oraz kadrze pedagogicznej i administracyjnej szkoły za wieloletnią, znakomitą współpracę.   

Za 43 lata przepracowane w oświacie podziękowali Marzenie Misztal: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Piotr Bochiński i pełniący obecnie funkcję przewodniczącego Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, były wieloletni zastępca prezydenta kierujący samorządową oświatą w Wejherowie.

- Przez wiele lat kierowania przez Panią Szkołą Podstawową nr 6, a potem Zespołem Szkół nr 1 w Wejherowie dała się Pani poznać jako profesjonalista, pedagog i dyrektor, niezwykle oddany swojemu zawodowi i powołaniu. W historii ZS nr 1 zostanie Pani zapisana jako osoba, dzięki której na bazie Szkoły Podstawowej nr 6 powstał kompleks oświatowo-sportowy liczący się w przestrzeni społecznej miasta. Ta inwestycja to efekt Pani wielkiego zaangażowania w dzieło rozbudowy szkoły i rzetelnej pracy budującej wizerunek tej placówki -  jako szkoły przyjaznej i nowoczesnej – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt dziękując dyrektor Marzenie Misztal za współpracę i pracę na rzecz wejherowskiej oświaty.     

Na pożegnanie odchodzącej na emeryturę lubianej i cenionej dyrektorki przybyło pełne grono nauczycieli i pracowników oświaty Zespołu Szkół nr 1, a także m.in. przedstawiciele MZOPO z dyrektor Dorotą Popiołek, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca i inni.

Marzena Misztal ukończyła studia wyższe jako magister pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej. Pracę zawodową, jako nauczyciel, rozpoczęła w 1972 roku pracując przez 11 lat na wsi w Miłoszewie. Do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie trafiła w 1983 roku.  W 1986 roku została zastępcą dyrektora SP6, a od 1997 roku jej dyrektorem. Po restrukturyzacji oświaty została dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.  

Marzena Misztal odchodząc na emeryturę otrzymała wiele dowodów wdzięczności w postaci pisemnych podziękowań, upominków i niezliczonej ilości bukietów kwiatów. Żegnając się z pełnioną dotychczas funkcją, wielu osobom uczestniczącym w uroczystości, wyraziła imiennie podziękowanie.

Jak podkreśla Pani Marzena całe życie zawodowe poświęciła szkole i szkoła zawsze była jej oczkiem w głowie. Wcześniej przez ćwierć wieku działała w harcerstwie będąc instruktorem ZHP. Organizowała rajdy, obozy letnie i zimowiska. Żartuje, że obecnie jest również na harcerskiej, instruktorskiej emeryturze, ale nie wiadomo, czy nie powróci kiedyś do swojej harcerskiej misji, bo zawsze fascynowała ją praca z młodzieżą i z dziećmi.  

Komentarze
Reklama