Wizyta prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Środa, 1 Czerwiec 2011

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyjechał do Wejherowa, aby rozmawiać o  przystąpieniu wejherowskiego samorządu do nowego stowarzyszenia - Gdański Obszar Metropolitalny. Spotkanie, podczas którego prezydent Krzysztof Hildebrandt oprowadził gościa po ratuszu, przebiegało w miłej atmosferze.

- Dziękuję prezydentowi Hildebrandtowi za możliwość rozmowy i opinię na temat Metropolii - mówił Paweł Adamowicz. – Prywatnie bardzo się lubimy, w większości spraw się zgadzamy, różnimy się co do sposobu budowania metropolii. Uważam, że stowarzyszenie jest potrzebne, bowiem konieczne jest istnienie pewnej ramy – systematyczności, regularności pracy ponad 40 samorządów. Wejherowo to dynamicznie rozwijające się miasto Metropolii Gdańskiej i bez względu czy będzie w stowarzyszeniu, czy też nie, to do Metropolii dokłada swój potencjał i sukcesy.

Jak mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt rozmowa była długa, ale tocząca się w przyjaznej atmosferze, podczas której prezydent Paweł Adamowicz przedstawił swoje argumenty na temat funkcjonowania Metropolii.- Metropolia istnieje i musi się rozwijać, co do tego jesteśmy zgodni – twierdzi Krzysztof Hildebrandt. – Jestem zdania, że należałoby reaktywować Radę Metropolitalną, która działała jeszcze dwa lata temu. Ta organizacja miała spore sukcesy i jej działanie należałoby kontynuować, w kontekście integracji działań samorządów w ramach całej metropolii. Konieczne jest jednak przyjęcie przez Sejm ustawy metropolitalnej, nadającej ustrój, realne kompetencje i wskazującej źródła finansowania zadań. Tutaj prezydent Adamowicz, jako szef unii miasteczek metropolitalnych mógłby wiele zdziałać.

Komentarze
Reklama