Władzom Starostwa Powiatowego umyka 20 mln zł

Środa, 22 Wrzesień 2010

Starostwo Powiatowe w Wejherowie mogłoby otrzymywać rocznie dodatkowo około 20 mln złotych więcej subwencji oświatowej, gdyby dzieci wszystkich wejherowian trafiały do placówek prowadzonych przez Powiat.

 

Niestety, zaledwie 59 procent absolwentów gimnazjów zdecydowało się w tym roku kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu wejherowskiego. Pozostali, w znacznej większości, wybierają Trójmiasto, a w niewielkiej części także powiat kartuski. W roku szkolnym 2009/2010 gimnazja na terenie powiatu wejherowskiego ukończyło 2673 uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez starostwo trafiło 1588 osób.Czy owe 20 mln zł można nazwać stratą? Trudno powiedzieć, gdyż pieniądze zostałyby przeznaczone głównie na wynagrodzenia nauczycieli. Do funkcjonowania oświaty samorządy z reguły dokładają z funduszy własnych. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o miejscach pracy dla pedagogów. Stracą je, o ile tendencja kontynuowania nauki poza powiatem wejherowskim będzie się pogłębiać. Do tego dochodzi niż demograficzny. Za 9 lat mury gimnazjów opuści zaledwie 2164 uczniów, a więc o 20 procent mniej aniżeli obecnie.Tymczasem trend ucieczkowy ze szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie narasta. W tym roku do tychże placówek przyjęto prawie 150 osób mniej niż w roku ubiegłym, choć niż demograficzny nie postępuje w tak szalonym tempie. Zwolnienia nauczycieli są nieuniknione. Dodatkowo rosnąć będą koszty utrzymania jednego ucznia.Powiat Wejherowski jest organem prowadzącym dla placówek oświatowych, w których obowiązek nauki realizuje 5,5 tys. osób. Przede wszystkim w liceach ogólnokształcących (36%), technikach (28%), zasadniczych szkołach zawodowych (21%), liceach profilowanych (2%), a ponadto w szkołach dla dorosłych (13%). W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 658 nauczycieli/wychowawców.Wysokość subwencji oświatowej, przyznawanej samorządom z budżetu państwa na prowadzenie szkół, zależy od liczby kształcących się tam uczniów. Sposób wykorzystania subwencji oświatowej i podziału pomiędzy poszczególne szkoły należy już do samodzielnych kompetencji organu prowadzącego. Zatem samorządy ustalają własny sposób rozdzielenia i przyznania środków przewidzianych we własnym budżecie na finansowanie zadań realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowych. Większość z nich nie określa jednak jasnych kryteriów podziału subwencji między szkoły. Najczęściej jest tak, że środki dzielone są zgodnie z zasadą, że „pieniądz idzie za uczniem”, wobec tego im więcej uczniów przyjmie szkoła, tym większe otrzyma fundusze.Koszty utrzymania budynków i nauczycielskie pensje rosną. W przypadku Starostwa Powiatowego w Wejherowie rozkładają się na coraz mniejszą liczbę uczniów. Dlatego w wielu samorządach myśli się o reorganizacji sieci szkół - łączeniu, likwidacji. Niedługo wybory samorządowe, więc nikomu nie zależy, żeby zapowiadać likwidację najsłabszych szkół. A przecież tak powinno się stać. W przyszłości trudne decyzje będzie trzeba z pewnością podjąć. Antidotum na bolesne cięcia po wyborach może być stworzenie w szkołach podległych Powiatowi takich warunków, oferty edukacyjnej i poziomu nauczania, aby młodzi wejherowianie zechcieli korzystać z kontynuowania kształcenia w miejscowych placówkach. Tymczasem jeszcze nie wszystkie posiadają hale sportowe. Ministerstwo Edukacji policzyło, że w 2010 roku samorządy dostaną z budżetu na statystycznego ucznia standardowo 4361 zł na cały rok. Kwota ta jednak ulega zwiększeniu przy spełnieniu określonych warunków. Gminy najchętniej wprowadzają na swoim terenie naukę języka kaszubskiego, gdyż wówczas subwencja na jednego ucznia wzrasta aż do 10.903 zł. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych najwięcej dodatkowych funduszy można pozyskać na prowadzenie zasadniczych szkół zawodowych.Wśród samorządów gminnych, prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, dysproporcje są ogromne. Gmina Linia otrzyma subwencję oświatową w wysokości 9,6 tys. zł na jednego ucznia, gdy tymczasem Reda jedynie 4,7 tys. zł.

Tyle pieniędzy dostaną samorządy w ramach subwencji oświatowej w 2010 r.

Na szkoły ponadgimnazjalne:Starostwo Powiatowe   - 46,8 mln zł

Na szkoły podstawowe i gimnazja:Rumia     - 24,1 mln złWejherowo (miasto)   - 23,8 mln złWejherowo (gm. wiejska)   - 17,5 mln złSzemud     - 17,1 mln złLuzino     - 15,6 mln złŁęczyce     - 11,4 mln złReda      - 9,8 mln złLinia        - 8,1 mln złGniewino       - 7,0 mln złChoczewo       - 4,4 mln zł

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020