Wolę Wejherowo rozpoczęło kampanię wyborczą! Krzysztof Hildebrandt będzie kandydował

Czwartek, 9 Październik 2014
Wejherowo

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił, że będzie ponownie ubiegał się o ten zaszczytny urząd podczas spotkania oficjalnie inaugurującego początek kampanii wyborczej Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”. Krzysztof Hildebrandt jest niewątpliwe zdecydowanym faworytem jesiennych wyborów na Prezydenta Wejherowa.

evsmash-1412839878-ww-2.jpg

8 października br. sala „Atlantic” była wypełniona po brzegi. W inauguracji kampanii wzięło udział ponad 250 zwolenników Krzysztofa Hildebrandta i sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”.

Zaprezentowali się kandydaci „Wolę Wejherowo” do Rady Miasta Wejherowa. To zarówno doświadczeni samorządowcy pełniący już obowiązki radnych, jaki i sporo nowych osób. To najsilniejszy komitet wyborczy w Wejherowie. Do Rady Miasta Wejherowa kandydują z następujących okręgów wyborczych:

1. Artur Hildebrandt
2. Paweł Formela
3. Zygmunt Hazuka
4. Krzysztof Gajewski
5. Andrzej Sikora
6. Henryk Kanczkowski
7. Henryk Jarosz
8. Wojciech Wasiakowski
9. Maria Korycka
10. Jarosław Kierznkowicz
11. Mariusz Łupina
12. Mieczysław Makurat
13. Leszek Glaza
14. Leszek Bochiński
15. Teresa Skowrońska
16. Wojciech Kozłowski
17. Mirosław Lademan (kandyduje z listy PiS, popierany przez Wolę Wejherowo)
18. Bożena Szczypior
19. Teresa Patsidis
20. Bogdan Tokłowicz
21. Dariusz Kreft

evsmash-1412839943-ww-3.jpg

W spotkaniu uczestniczyli również kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z terenu miasta Wejherowa z komitetu wyborczego „Wspólny Powiat” blisko współpracującego z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem i Ruchem Społecznym „Wolę Wejherowo”.

Prezydent Hildebrandt, który przewodniczy temu ruchowi społecznemu, oraz kandydaci na radnych przedstawili program „Wolę Wejherowo”:

AKTYWNI MIESZKAŃCY

 • realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mieszkańcy decydują o wydatkach w swoim mieście
 • wspieranie kolejnych ciekawych inicjatyw organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Mieszkańców
 • dalszy udział Mieszkańców w opracowywaniu miejskich strategii, planów i programów
 • spotkania z Mieszkańcami

NOWE INWESTYCJE

 • budowa bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część Wejherowa wraz z tunelami - „Kwiatowa” i „Zryw”
 • budowa i remonty kolejnych dróg miejskich w każdej dzielnicy
 • kontynuacja Programu Rewitalizacji Wejherowa, m.in. modernizacji Parku Miejskiego
 • remonty oraz budowa nowych budynków komunalnych i socjalnych

NOWOCZESNA SZKOŁA

 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania uczniów w wejherowskich szkołach
 • rozwój oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
 • dalsza modernizacja budynków i wyposażanie w nowoczesny sprzęt m.in. komputerowy
 • kontynuacja modernizacji bazy sportowej przy szkołach (boiska, sale gimnastyczne)

KOMFORT ŻYCIA

 • nowe miejsca pracy w Wejherowie poprzez wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków do rozwoju firm i inwestycje miejskie
 • rozwój sportu, budowa i remonty kolejnych obiektów sportowych oraz rozbudowa ścieżek rowerowych
 • kultura, rozrywka, zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży
 • dalsza poprawa bezpieczeństwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 • doświadczenie i profesjonalizm w zdobywaniu funduszy unijnych - ponad 50 mln zł dotychczas pozyskanych dotacji z UE w Wejherowie
 • nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. zagospodarowanie tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwaryjskiej
 • realizacja projektów we współpracami z samorządami Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta
 • wspieranie modernizacji Szybkiej Kolei Miejskiej i rozbudowy na odcinku do Wejherowa

 

Z wystąpienia prezydenta Krzysztofa Hildebrandta:

„Szanowni Mieszkańcy Wejherowa, Szanowni Państwo!evsmash-1412840354-ww-5.jpg

Za nami kolejny duży krok w rozwoju Wejherowa. Cztery lata temu ja i Ruch Społeczny Wolę Wejherowo obiecaliśmy mieszkańcom naszego miasta, że zmienimy Wejherowo na lepsze. Wejherowianie nam zaufali. Wybrali mnie na prezydenta miasta, a wielu członków naszego ruchu na radnych, stwierdzając, że WOLĄ WEJHEROWO bardziej, niż partie polityczne. Dziś mogę powiedzieć, że słowa dotrzymaliśmy. Program wyborczy – mój i Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo - został zrealizowanych lub też niektóre punkty są w trakcie realizacji. Wejherowo się zmienia! Wejherowianie mogą być dumni ze swojego miasta. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Wejherowa za wspólną pracę dla miasta i dotychczasowe wsparcie.

Oświadczam, że będę ponownie ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Wejherowa. Dzięki zaufaniu i wsparciu mieszkańców od wielu lat realizuję program rozwoju naszego miasta. Jesteśmy w trakcie wprowadzania pozytywnych zmian. Wiele przedsięwzięć wymaga dłuższego czasu na przygotowanie i realizację. Naturalną rzeczą jest ich dokończenie i chcę je dokończyć. Mam też nowe pomysły i zadania, które chcę zrealizować. Zawsze rozmawiam z mieszkańcami naszego miasta, słucham tego, co mówią i zawsze jestem blisko ludzkich spraw. Mam świadomość tego, że jest jeszcze sporo do zrobienia, że musimy zaspokoić potrzeby i oczekiwania wejherowian. Razem z mieszkańcami dużo osiągnęliśmy oraz rozpoczęliśmy znaczące przedsięwzięcia i inwestycje, za które czuje się odpowiedzialny. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie będzie pomocne miastu w tym wciąż trudnym dla Polski okresie. Wizja Wejherowa, miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców, którą razem z Ruchem Społecznym Wolę Wejherowo staramy się realizować staje się faktem i przynosi korzyści wejherowianom.

Pragnę szczególnie podkreślić, jak bardzo ważne jest, aby prezydent miał wsparcie w radnych. Nie ma sprawnego i skutecznego działania oraz szybkiego rozwoju miasta bez dobrej współpracy prezydenta z radą miasta. Dla efektywnej pracy bardzo ważna jest stabilna większość. Z takiej pracy w radzie miasta wejherowianie odniosą korzyści. Tę większość stanowili radni ruchu Wolę Wejherowo i dlatego dużo wspólnie zrobiliśmy dla mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy!
Proszę o obiektywną ocenę mojej pracy i Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, o dalsze zaufanie i Państwa głos w wyborach na Prezydenta Miasta Wejherowa i do Rady Miasta Wejherowa. Jeśli tak zdecydujecie – będziemy dotychczasowe działania kontynuowali.”

Więcej można przeczytać na www.wolewejherowo.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020