Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości w samo zatrudnienia

Środa, 26 Styczeń 2011

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza wszytkie osoby w wieku do 25 roku życia na spotkanie, które poświęcone będzie możliwościom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości w samo zatrudnienia". Na spotkaniu PUP Wejherowie przedstawi również informacje dotyczące pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności.

Grupę docelową w projekcie w 100% stanowić będą osoby w wieku poniżej 25 roku życia, w tym co najmniej 30% osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), oraz co najmniej 50% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnicy projektu przejdą szkolenia z zakresu podstawowego i specjalistycznego, a także będą mogli skorzystać z doradztwa podstawowego.m Beneficjentom pomocy zostaną przyznane środki finansowe na prowadzenie i rozwój firmy. Zostaniem przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna w kwocie nie większej niż 40 tys.zł (średnio po 34 tys.zł). Przewidziane będzie również wsparcie pomostowe, które wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy (ok. 900 – 1100 zł miesięcznie). Szkolenie poprowadzi konsultant z Agencji Rozwoju Pomorza S.A w Gdańsku.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 31 STYCZNIA 2011 ROKU O GODZINIE 12:00 W:LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICHPOWIATOWY CECH RZEMIOSŁ MiŚPul. Hallera 1884-200 WEJHEROWOtel.58 677 08 31

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020