Wspólne pisanie projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Piątek, 3 Marzec 2017
Wejherowo

Przyjdź na warsztaty – wspólne pisanie projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego
W najbliższy wtorek, 7 marca o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, przy ul. Kaszubskiej 14, odbędzie się wspólne pisanie projektów do trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. W warsztatach wezmą udział eksperci z Urzędu Miejskiego, którzy udzielą szczegółowych informacji. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się wielu szczegółów o budżecie obywatelskim oraz tego, jak poprawnie wypełnić wniosek.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 21 marca o godz. 18, Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255.

- Rozpoczynamy trzecią edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Realizacja dwóch poprzednich edycji pokazała ogromną aktywność i kreatywność wejherowian. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy mogą po raz kolejny uczestniczyć w zarządzaniu miejscem, w którym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe rozwiązania, a tym samym kreować jego przyszłość. W trzeciej edycji przeznaczamy na Budżet Obywatelski 1 mln złotych – z czego 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. na projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie. W tym roku włączamy się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy¬gotowywania projektów, wielu wspaniałych pomysłów.

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

  • Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
  • Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Jak składamy wnioski:

  • Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
  • Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 pomiędzy 3 kwietnia a 4 maja 2017 r.

Masz pytania związane z pisaniem wniosku?

Skontaktuj się z ekspertami, którzy odpowiedzą na twoje pytania:
W zakresie inwestycji – Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17
W zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85
W zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 56

Komentarze
Reklama