Wyniki pracy wejherowskich policjantów

Piątek, 21 Styczeń 2011

W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona wynikom pracy wejherowskich policjantów w minionym roku. W spotkaniu wzięli udział Komendanci Komisariatów Policji, Kierownicy Posterunków Policji, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów. W naradzie wziął udział również Prokurator Rejonowy z Wejherowa.

20 stycznia br. w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się roczna odprawa służbowa. Dotyczyła podsumowania osiągniętych w 2010 roku wyników pracy funkcjonariuszy z powiatu wejherowskiego. Jak co roku w spotkaniu uczestniczył Prokurator Rejonowy z Wejherowa. Celem spotkania było podsumowanie i omówienie ubiegłorocznych wyników pracy oraz wyznaczenie priorytetów i kierunków dalszego działania na 2011 rok. Policjanci odnotowali dalszy spadek przestępczości na terenie garnizonu wejherowskiego.

Wyniki ubiegłorocznej pracy przedstawiono w formie pokazu multimedialnego. Na zakończenie odprawy mł. insp. Krzysztof Lawer za pośrednictwem kierowników jednostek i komórek organizacyjnych podziękował policjantom za rzetelną pracę.

Komentarze
Reklama