Wystawki i jesienna zbiórka odpadów

Wtorek, 28 Wrzesień 2010

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie informuje o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa jesiennej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i nietypowych. Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i kontenerów objezdnych.WYSTAWKI  - 1 października 2010 r. od godz. 15, obszar centrum miasta ograniczony ulicami św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia, Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Harcerska, Strzelecka, 3 Maja, Wybickiego, Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpienia, 12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka.Odpady, w tym zużyty sprzęt, należy wystawić w dniu zbiórki na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.KONTENERY OBJEZDNE 1 i 2 października  - dostępne będą dla Mieszkańców od godziny 15 w piątek do godz. 15 w sobotę                      - skrzyżowanie Nadrzeczna-Derdowskiego-Krasińskiego; skrzyżowanie Broniewskiego-Kolejowa, Kotłowskiego-Mostnika; Urocza-Zielna; Gryfa Pomorskiego-Ogrodowa; Stefczyka-Konopnickiej; Asnyka-Tuwima; Staromłyńska-Obr. Wybrzeża-Ludowa; Okrężna-Ofiar Piaśnicy; Sikorskiego-Południowa. W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe odpady komunalne, odpady niebezpieczne oraz opakowania z zawartością cieczy.ZUK przypomina, że odpady niebezpieczne przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, natomiast odpady komunalne przekraczające pojemność posiadanych pojemników należy gromadzić w oznakowanych workach, które nabyć można w zakładzie oraz u kierowców śmieciarek.

Komentarze
Reklama