Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 r. to wzrost innych świadczeń

Piątek, 4 Styczeń 2013
Małe Trójmiasto

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców małego trójmiasta kaszubskiego i całego powiatu wejherowskiego. Od stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026) minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się od 1 stycznia 2013 r. w wysokości 1.600 zł.

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników zatrudnionych na pełen etat nie będzie mogło być niższe niż 1.600 zł brutto. W związku z tym pracownikom nowo zatrudnionym, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić w pierwszym roku pracy nie mniej niż 1.280 zł, czyli 80% z kwoty 1.600 zł. - informuje nasz portal Aleksandra Reszka z firmy Księgowość dla małych

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost świadczeń

Niektóre świadczenia ze stosunku pracy oraz z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zostały ustanowione, jako procent lub wielokrotność wynagrodzenia minimalnego, jego podwyżka oznacza wzrost tych świadczeń.

W związku z tym wzrośnie:

1. Maksymalna odprawa pieniężna przysługująca pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn ich niedotyczących. Pracownik otrzyma odprawę pieniężną nieprzekraczającą piętnastokrotności ustawowego minimum - 24.000 zł (15 × 1.600 zł).

2. Odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy mają prawo do zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, czyli 1.600 zł.

3. Odszkodowanie dla pracowników, którzy rozwiązali umowę o pracę z powodu mobbingu. Pracownicy Ci mają prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - 1.600 zł.

4. Wynagrodzenie postojowe.

5. Wzrośnie dodatek za porę nocną.

Miesiąc

Kwota dodatku za 1 godz.

Wzór obliczenia dla
podstawowego czasu pracy

styczeń

1,82 zł

(1600 zł : 176 godzin) x 20%

luty

2 zł

(1600 zł : 160 godzin) x 20%

marzec

1,90 zł

(1600 zł : 168 godzin) x 20%

kwiecień

1,90 zł

(1600 zł : 168 godzin) x 20%

maj

2 zł

(1600 zł : 160 godzin) x 20%

czerwiec

2 zł

(1600 zł : 160 godzin) x 20%

lipiec

1,74 zł

(1600 zł : 184 godzin) x 20%

sierpień

1,90 zł

(1600 zł : 168 godzin) x 20%

wrzesień

1,90 zł

(1600 zł : 168 godzin) x 20%

październik

1,74 zł

(1600 zł : 184 godzin) x 20%

listopad

2,11 zł

(1600 zł : 152 godzin) x 20%

grudzień

2 zł

(1600 zł : 160 godzin) x 20%

Wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek za okres: styczeń - grudzień 2013 r. zapłacą składkę na ubezpieczenia społeczne, która nie może być niższa:

  • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 93,70 zł (tj. 19,52%), ( 2012r.- 87,84 zł.)
  • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 38,40 zł (tj. 8%), ( 2012r.- 36,00 zł.)
  • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 11,76 zł (tj. 2,45%), ( 2012r.-11,03 zł.)
  • na ubezpieczenie wypadkowe od: (od 0,67% do 3,86%). 

- Składki na ubezpieczenia społeczne dla wyżej wymienionej grupy osób (czyli dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na ZUS), są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2013 r. wynosi 1.600 zł. - dodaje Aleksandra Reszka z firmy Księgowość dla małych.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi, więc 480 zł (30% x 1.600 zł). ( 2012r.-450,00 zł.)

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020