X Sesja Rady Miasta Wejherowa

Piątek, 23 Wrzesień 2011

Już w najbliższy wtorek 27 września o godz. 10.00 w wejherowskim ratuszu odbędzie się X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa.

Pod obrady miejskich radnych trafi bowiem 31 projektów uchwał, w tym m.in. uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych. Radni podejmą uchwałę o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022” oraz wyrażą zgodę na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnej budowy odcinka ścieżki rowerowej w ramach projektu unijnego „Turystyczny szlak północnych Kaszub”. Radni debatować będą o pomocy Komendzie Powiatowej Policji w modernizacji parkingu, o przyjęciu planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, o wniesieniu aportu do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W trakcie obrad radni zostaną zapoznani również ze Sprawozdaniem Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. za pierwsze półrocze.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020