XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Czwartek, 3 Listopad 2011

We wtorek 8 listopada o godz. 10 w ratuszu odbędzie się XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku obrad znajdą się m.in. uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu na „Remont chodnika w ciągu ul. Sucharskiego w Wejherowie w obrębie przejazdu kolejowego". Radni przyjmą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wejherowa na lata 2011-2026, zmiany w tegorocznym budżecie oraz Program współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.

Komentarze
Reklama