XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Czwartek, 3 Listopad 2011

We wtorek 8 listopada o godz. 10 w ratuszu odbędzie się XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku obrad znajdą się m.in. uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu na „Remont chodnika w ciągu ul. Sucharskiego w Wejherowie w obrębie przejazdu kolejowego". Radni przyjmą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wejherowa na lata 2011-2026, zmiany w tegorocznym budżecie oraz Program współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020