XLVII sesja w rumskim magistracie

Czwartek, 6 Luty 2014
Rumia

W najbliższy czwartek 6 lutego 2014 roku o godzinie 16.00 odbędzie się w Urzędzie Miasta Rumi sesja Rady Miejskiej Rumi. Obrady poświęcone będą zmianom w budżecie miasta na 2014 rok.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Rumi

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/486/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2014 rok. Druk Nr 552 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014-2027. Druk Nr 553 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze
Reklama