XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi

Poniedziałek, 16 Październik 2017
Rumia

W dniach 19-21.10 odbędzie się już XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Festiwal odbywa się corocznie w październiku w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych salezjanów św. Jana Bosko w Rumi.

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była postać, pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.

W ramach Festiwalu przeprowadzane są trzy konkursy:

  • Konkurs muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia
  • Konkurs zespołów chóralnych – w trzech kategoriach oceniania
  • Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim

Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.

Doświadczenia z poprzednich edycji Festiwalu, wskazują jednoznacznie na charakter promocyjny imprezy, również w stosunku do występujących zespołów chóralnych oraz młodych organistów, dla których laury rumskiego Festiwalu, stały się przepustką do zaistnienia  w szeroko rozumianym świecie muzycznym.

W dotychczasowych 20 edycjach Festiwalu wzięło udział:

  • 567 zespołów chóralnych z Polski, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Szwecji
  • 310 organistów z Polski, Białorusi, Niemiec, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Rosji i Szwecji
  • 35 orkiestr dętych z Polski

Ponadto organizatorzy Festiwalu ogłosili i przeprowadzili pod Patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i Inspektora Salezjańskiej Prowincji w Pile, cztery konkursy kompozytorskie:

Główną gwiazdą festiwalu będzie Mietek Szcześniak, który wystąpi w piątek 20 października.

Więcej informacji: http://festiwalrumia.pl 

Komentarze
Reklama