XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Piątek, 18 Styczeń 2013
Wejherowo

W najbliższy wtorek 22 stycznia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Wejherowie odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku obrad znajduje się pięć projektów uchwał:

  • w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;
  • w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości;
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;
  • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza oraz
  • w sprawie zmiany uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.
Komentarze
Reklama