XXXI sesja Rady Miasta Wejherowa już we wtorek

Czwartek, 20 Kwiecień 2017
Wejherowo

W najbliższy wtorek 25 kwietnia o godz. 10 odbędzie się w wejherowskim ratuszu XXXI sesja Rady Miasta Wejherowa.

W programie sesji znajdzie się uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta oraz przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022.

W porządku obrad znajdują się uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz pakiet uchwał dotyczących nieruchomości.

W programie sesji znajduje się uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Pod głosowanie poddana zostanie także uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Miasta Wejherowa – wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne” oraz uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wejherowa.

Wejherowscy radni debatować będą nad nadaniem imion rondom na terenie miasta oraz przyjmą Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

Komentarze
Reklama