XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa za nami

Środa, 11 Wrzesień 2013
Wejherowo

W programie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa znalazły się uchwały wymagające pilnego rozpatrzenia. Jak wyjaśnił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, główną przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym było uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowa w obszarze miedzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych, który radni uchwalili jednogłośnie.

- Zaproponowałem tę uchwałę w trosce o ład przestrzenny na całym obszarze opracowanego planu wzdłuż drogi krajowej nr 6. Wizytówkę miasta stanowią tam zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, usług i oświaty, a nie punkt zlewny, który chce zbudować wójt gminy Wejherowo. - mówił Krzysztof Hildebrandt. - Nie po to całe Wejherowo jest skanalizowane, aby teraz w mieście budować zlewnię ścieków. Na to się zgodzić nie możemy. Dziękuję radnym za jednomyślność w tej sprawie.

Ponadto radni dyskutowali i głosowali nad uchwałami dotyczącymi m.in. wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz zmian w budżecie miasta na rok 2013. Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli też zmianę uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zmianę regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Wejherowa.

Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, należy zmienić częstotliwość odbioru odpadów, gdyż gwałtownie zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych, a wzrosła - odpadów segregowanych. Jest to sukces mieszkańców, którzy świadomie i aktywnie zaangażowali się w segregację odpadów.

- Dążymy, aby śmieci zmieszanych było coraz mniej i jak możemy zaobserwować, tak się dzieje - mówi Piotr Bochiński. - W związku z tym, że z budynków jednorodzinnych odbierane są często prawie puste pojemniki na odpady zmieszane, zdecydowaliśmy, że optymalne byłoby wprowadzenie zmian. Ustalono, że z obszaru zabudowy jednorodzinnej odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast odpady zbierane selektywnie odbierane będą częściej niż dotychczas - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dopuszczono także zbiórkę popiołu i żużla, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące od 15 września do 15 maja.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020