Zapłać podatek za swojego psa

Środa, 23 Marzec 2011

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr 526 z dnia 21 września 2010 roku w terminie do 31 marca 2011 roku należy dokonać opłaty od posiadania psów. Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 75,00 zł rocznie.

Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie:25 1160 2202 0000 0001 5278 2920.

W przypadku gdy nabyto w posiadanie psa po dniu 31 marca danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli zapłaty za dany rok nie dokonał poprzedni posiadacz. Opłatę od psa nabytego po 30 czerwca danego roku wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej za dany rok, jeżeli opłaty od tego psa za dany rok nie dokonał poprzedni właściciel.

Komentarze
Reklama