Zapraszamy na szkolenie

Piątek, 2 Lipiec 2010

W imieniu Partnerstwa projektu "euReda-trzy więcej niż jeden" zapraszamy na szkolenie prowadzone przez pana Piotra Frączaka, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych nt "Partnerstwo strategiczne a partnerstwo projektowe ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utworzenia rady pożytku publicznego", które odbędzie się 5 lipca (poniedziałek ) w siedzibie Stowarzyszenia EUREKA ul Gdańska 55 w Redzie, początek godz 16.30. Jest to kolejne szkolenie, na które zapraszamy wybitnego specjalistę III sektora w związku z wyzwaniami które czekają organizacje po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to również okazja do dyskusji i wymiany poglądów na temat najważniejszych dla sektora spraw, a w szczególności podjęcia lub zacieśnienia współpracy. Przewidziany jest również poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału mailowo lub tel.58/6784448

Romana Aziewicz

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności

EUREKA

ul. Gdańska 55

84-240 Reda

www.eureka.gd.com.pl

tel.(058) 678 44 48

Komentarze
Reklama