Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Ustarbowie

Wtorek, 5 Kwiecień 2011

Mieszkańcy Ustarbowa zdecydowali, że po kilku latach męskiego przewodnictwa, tym razem pozwolą wykazać się kobiecie.

W wyniku sprawnego głosowania, kolejnym sołtysem tej miejscowości została Natalia Dampc, która w wyścigu o to stanowisko pokonała Janinę Polak oraz Kazimierza Herbika. Duże zmiany nastąpiły również w Radzie Sołeckiej, której skład, decyzją zgromadzonych mieszkańców, powiększono o jedną osobę. Ostatecznie na pozostałych reprezentantów wsi wybrano: Stanisława Czerwionkę, Krzysztofa Kleina, Tadeusza Nowaka oraz Zenona Drewę. Nowa Rada Sołecka postanowiła, że wstrzyma się z przedstawieniem projektu budżetu sołeckiego do czasu przeanalizowania najważniejszych potrzeb miejscowości. Powołanie grupy roboczej do stworzenia Planu Odnowy Miejscowości oraz prośby mieszkańców dotyczące poprawy infrastruktury drogowej zakończyły zebranie.

Komentarze
Reklama