Zmarł profesor Gerard Labuda

Środa, 6 Październik 2010

Profesor Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Kamiennej Górze k. Nowej Huty w pow. kartuskim. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Luzinie, gdzie przeprowadziła się jego rodzina. Mieszkał w przysiółku Wielki Las, niedaleko dzisiejszej szosy Lębork-Wejherowo.

Od 1928 r. chodził do gimnazjum klasycznego w Wejherowie. Po maturze w 1936 roku podjął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej. Kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam otrzymał w 1943 roku tytuł magistra na podstawie publikacji "Polska i krzyżacka misja w Prusach" wydanej w 1937 roku. Doktorat obronił w 1944 roku, opierając się na przedwojennej rozprawie "Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej".

W 1950 roku został profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, a od 1953 roku także w Instytucie Historii PAN, gdzie kierował Zakładem Historii Pomorza. W latach 1962-1965 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1964 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Gerard Labuda pracował do ostatnich dni swojego życia. Napisał ponad 1600 prac, w tym liczne pozycje dotyczące Kaszub i Pomorza. Dla mieszkańców Luzina, najcenniejszym i najbliższym sercu dziełem pozostaną "Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w.", które wydano w 1995 roku. Nigdy nie zapomnimy też licznych spotkań, prelekcji i wszystkich ciepłych słów wypowiedzianych przez Profesora Labudę o naszej "Małej Ojczyźnie". Będziemy pamiętać o Jego przywiązaniu do niej. Ta śmierć jest dla nas wszystkich wielką stratą.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom, których ta śmierć najbardziej dotknęła, składam wyrazy szczerego współczucia.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020