Zmarł profesor Gerard Labuda

Środa, 6 Październik 2010

Profesor Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Kamiennej Górze k. Nowej Huty w pow. kartuskim. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Luzinie, gdzie przeprowadziła się jego rodzina. Mieszkał w przysiółku Wielki Las, niedaleko dzisiejszej szosy Lębork-Wejherowo.

Od 1928 r. chodził do gimnazjum klasycznego w Wejherowie. Po maturze w 1936 roku podjął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1938-1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej. Kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam otrzymał w 1943 roku tytuł magistra na podstawie publikacji "Polska i krzyżacka misja w Prusach" wydanej w 1937 roku. Doktorat obronił w 1944 roku, opierając się na przedwojennej rozprawie "Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej".

W 1950 roku został profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, a od 1953 roku także w Instytucie Historii PAN, gdzie kierował Zakładem Historii Pomorza. W latach 1962-1965 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1964 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Gerard Labuda pracował do ostatnich dni swojego życia. Napisał ponad 1600 prac, w tym liczne pozycje dotyczące Kaszub i Pomorza. Dla mieszkańców Luzina, najcenniejszym i najbliższym sercu dziełem pozostaną "Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w.", które wydano w 1995 roku. Nigdy nie zapomnimy też licznych spotkań, prelekcji i wszystkich ciepłych słów wypowiedzianych przez Profesora Labudę o naszej "Małej Ojczyźnie". Będziemy pamiętać o Jego przywiązaniu do niej. Ta śmierć jest dla nas wszystkich wielką stratą.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom, których ta śmierć najbardziej dotknęła, składam wyrazy szczerego współczucia.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020