Zmiana organizacji ruchu w Śródmieściu

Środa, 24 Marzec 2010

Przypominamy, że od dnia 1 marca br. ul. Wałowa na odcinku od ul. Północnej do parkingu przy ul. Rzeźnickiej jest Strefą Starego Miasta, czyli strefą ograniczonego ruchu kołowego.

Na tym odcinku obowiązują zasady jak na placu Wejhera i deptaku, czyli mogą się poruszać tylko pojazdy, które posiadają identyfikatory. Identyfikatory wydaje Straż Miejska w Wejherowie mieszkańcom tam zamieszkałym. Zmiany te spowodowane są budową ul. Wałowej. Straż Miejska prosi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, aby nie było konieczności interweniowania.

Komentarze
Reklama