Zmodernizowano ulice Grottgera i Mokwy w Wejherowie

Czwartek, 3 Sierpień 2017
Wejherowo

Mieszkańcy rejonu ulic Grottgera i Mokwy mogą cieszyć się z modernizacji tych ulic wykonanej przez miasto. 

Komisja odbiorowa pod przewodnictwem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dokonała odbioru prac, które w wyniku przetargu nieograniczonego wykonał w okresie minionych dwóch miesięcy Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie.

- Nawierzchnie ulic Grottgera i Mokwy zostały wykonane metodą tymczasowego utwardzania z płyt IOMB, a chodniki z kostki brukowej. Radni zabiegali o to, aby wykonać to zadanie komfortowo a wykonawca zrealizował tę inwestycję w sposób oczekiwany przez mieszkańców – mówi prezydent Krzysztof Hildebrand, dodając że teraz jest tutaj ładnie i czysto.

Prezydent poinformował, że przebudowane drogi mają łączną długość334 metrówi powierzchnię około3200 metrów kwadratowych, z tego nawierzchnia z płyt IOMB to2064 m2a nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej to1 129 m2. Koszt inwestycji wyniósł  288 tys. zł.

- Dziękuję władzom miasta a zwłaszcza Panu Prezydentowi za „zielone światło” dla tej inwestycji oraz za wygospodarowanie środków na ten cel w obecnie trudnej sytuacji budżetowej. Dziękuję w imieniu własnym a przede wszystkim w imieniu mieszkańców. Praktycznie każdy wniosek zgłaszany przez mieszkańców do Prezydenta miasta lub do ZUK został uwzględniony. To jest bardzo ważne, bo pokazuje że jest współpraca na linii mieszkańcy, radni, prezydent i władze miasta – mówi radny Jacek Gafka dziękując pracownikom Urzędu Miejskiego i Zakładowi Usług Komunalnych za modernizację ulic Grottgera i Mokwy. 

Sekretarz miasta Bogusław Suwara podkreślił, że na uwagą zasługuje budowa chodników, gdyż tędy chodzą  dzieci do szkoły (SP nr 5), a wielu mieszkańców tego rejonu przechodzi tędy udając się na dworzec SKM w Śmiechowie. 

W odbiorze uczestniczyli również m.in. radny Rafał Szlas, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Stanisław Brzozowski, prezes ZUK Roman Czerwiński, zastępca dyrektora ds. technicznych  ZUK Andrzej Gorczycki oraz inspektorzy Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Komentarze
Reklama