ZUS na Pomorzu przekazał już blisko 91 mln zł

Poniedziałek, 18 Maj 2020
Duże Trójmiasto

Niemal 41 tysięcy pomorskich przedsiębiorców dostało z ZUS przelew ze świadczeniem postojowym. ZUS wypłacił też na Pomorzu prawie 4,7 tys. takich świadczeń dla wykonujących umowy cywilnoprawne.
Pomorscy przedsiębiorcy od 15 kwietnia otrzymują wsparcie finansowe z ZUS. Łącznie oddziały Zakładu   w Gdańsku i Słupsku przekazały na konta 40,8 tys. z nich kwotę prawie 82,3 mln złotych. Pracujący na umowach cywilnoprawnych otrzymali blisko 8,7 mln zł.


W kwietniu w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty lub rozłożenie należności na raty bez opłaty prolongacyjnej, a także o świadczenie postojowe. Kolejne rozwiązanie to świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.


Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się  w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają pomoc w wysokości 1300 zł.
Postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne także co do zasady wynosi 2080 zł i również jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.


W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to pomoc przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Dla pozostałych, warunkiem uzyskania świadczenia jest, to aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.


W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Z kolei ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub w marcu bieżącego roku.
Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. ZUS zachęca, do wyboru drogi elektronicznej (za pomocą Platformy Usług Elektronicznych). To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020