ZUS: Świadczenia chorobowe dla powracających z zagranicy

Poniedziałek, 23 Marzec 2020
Region

Objęci obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać trzeba w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny złożyć specjalne oświadczenie.


Każdy kto przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbyć obowiązkową kwarantannę, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl 


Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić być elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek w ciągu 7 dni przekazuje tam oświadczenie ubezpieczonego. Również może to zrobić za pośrednictwem PUE.


Zarówno płatnik składek, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.
Trzeba pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z tego obowiązku jej odbywania, to powinna ona poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe.


Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020