ZUS: Wsparcie z Tarczy na Pomorzu to ponad 700 mln zł

Poniedziałek, 15 Czerwiec 2020
Region

Do oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku wpłynęło łącznie kilkaset tysięcy wniosków o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek i świadczenia postojowe. Kwota, na którą pomorscy płatnicy składek zostali zwolnienie z ich opłacania to blisko 494 mln zł. Z kolei kwota wypłaconych świadczeń postojowych przekroczyła 209 mln zł.


W ramach Tarczy Antykryzysowej mieszkańcy naszego województwa mogą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłacania składek, ale także ze świadczenia postojowego, odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej  czy odstąpienia od odsetek za zwłokę.


Ze zwolnienia z opłacania składek mogą płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych do 9 osób.  Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, a także ci, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł, ale za to ich dochód jest niższy niż 7 tys. zł. Zwolnienie dotyczy też przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. ulgi na start.  W przypadku tych grup ostatnich zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone. Ze zwolnienia mogą skorzystać także firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg uprawnionych do zwolnienia poszerzył się też o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Łącznie z ta form wsparcia na Pomorzu objęła już prawie 117 tys. płatników.

Równie popularną pomocą oferowaną przez ZUS w jest wypłata świadczenia postojowego. Mogą je otrzymać samozatrudnieni oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub wykonawcy umowy cywilnoprawnej, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. Ocenia to sam wnioskodawca. Pomorskie oddziały ZUS wypłaciły już ponad 107 tys. postojowych.                      
Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można też sprawdzić szczegóły już złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020