Żywność dla podopiecznych GOPS w Luzinie

Środa, 22 Kwiecień 2020
Powiat Wejherowski

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż osoby uprawnione do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2019, dystrybuowanej przez Bank Żywności w Trójmieście, w dniach od 29 do 30 kwietnia 2020 r. otrzymają żywność.

W tych dniach, w godzinach od 9:00 do 16:00, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej, dostarczać będą paczki żywnościowe do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu. (…) Wobec powyższego, osoby uprawnione do tej formy pomocy proszone są, aby w tych dniach pozostali w swoich domach i oczekiwali na kontakt telefoniczny pracownika socjalnego. Więcej informacji w komunikacie poniżej:

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020
Podprogram 2019


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż osoby uprawnione do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2019, dystrybuowanej przez Bank Żywności w Trójmieście,

w dniach od 29 do 30 kwietnia 2020 r. otrzymają żywność.

W tych dniach, w godzinach od 900 do 1600, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie we współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej, dostarczać będą paczki żywnościowe do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu.

W związku z panującą pandemią, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu, pracownik socjalny Ośrodka, tuż przed przekazaniem żywności, nawiąże z beneficjentem Programu kontakt telefoniczny i przekaże informację o pozostawieniu paczki przed domem. Następnie, pozostając
w samochodzie, będzie oczekiwał na odbiór żywności przez osobę uprawnioną.

Wobec powyższego, osoby uprawnione do tej formy pomocy proszone są, aby w tych dniach pozostali w swoich domach i oczekiwali na kontakt telefoniczny pracownika socjalnego.


Uwaga!
W przypadku zmiany numeru telefonu kontaktowego od czasu kwalifikacji uczestnika Programu, osoby te proszone są o bezzwłoczny kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luzinie, pod następującymi numerami telefonów:

Dyżurujący pracownik socjalny: (58) 678-20-68 wew. 61
Kancelaria: (58) 678-20-68 wew. 60 lub (58) 506 - 56 – 46

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie
Ewa Walczak

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020