200 tys. zł dla organizacji pozarządowych z Powiatu Wejherowskiego

Środa, 6 Kwiecień 2016
Małe Trójmiasto

Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał 200 tys. zł organizacjom pozarządowym w ogłoszonym przez władze powiatu konkursie grantowym.

W siedzibie wejherowskiego starostwa odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu oświaty, sportu, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa, turystyki oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

– W tym roku radni powiatu wejherowskiego na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych przekazali rekordową kwotę 200 tys. zł – powiedział podczas spotkania Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. - Coraz więcej organizacji realizuje ciekawe inicjatywy, które służą lokalnej społeczności.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie Andrzej Zieleniewski, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Łucja Słowikowska, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Robert Lorbiecki, Przewodniczący Komisji Edukacji Ludwik Zegzuła, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi, członek komisji konkursowej Radosław Wojciechowski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

– Każdego roku wspieramy interesujące projekty, które przyczyniają się do upowszechniania i promowania kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia, lokalnych produktów turystycznych oraz przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych obejmujących jak największe grupy społeczne – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Na realizację zadań publicznych w 2016 r. najwięcej środków zostało przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 71.600 zł oraz działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury i tradycji – 59.500 zł. Ponadto na zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano – 28.500 zł, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 17.100 zł. Na ochronę i promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, powiat przeznaczył – 11.800 zł, turystykę, w tym promocję lokalnych produktów turystycznych – 6000 zł. Na wsparcie zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano – 2500 zł, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – 2000 zł, a na ratownictwo i ochronę ludności – 1000 zł.

Organizacje pozarządowe miały czas na złożenie wniosków do 8 stycznia br. Zainteresowanie było duże. Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynęło w sumie 150 wniosków. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zadań w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 42 oferty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 39 ofert oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 20 ofert. Spośród przesłanych wniosków komisja konkursowa wybrała 105 ofert, które otrzymały dofinansowanie.

Należy również wspomnieć, że z roku na rok kwoty, które trafiają do organizacji pozarządowych są coraz większe. W 2014 r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych wyniosły 150 tys. zł, w 2015 r. 176 tys. zł, a w obecnym kwota ta zwiększyła się do 200 tys. zł.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020