Absolutorium dla prezydenta Wejherowa za 2013 rok

Wtorek, 10 Czerwiec 2014
Wejherowo

Krzysztof Hildebrandt otrzymał podczas sesji 9 czerwca br. absolutorium za 2013 rok. Za przyjęciem absolutorium opowiedziało się 12. radnych: z Wolę Wejherowo, radny PiS i radny Mirosław Ruciński, zaś 8. radnych Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw tej uchwale.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Prezydent Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Rok inwestycji

Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, w 2013 r. mimo trudności, Wejherowo zyskało wiele nowych inwestycji.

  • W Polsce rok ten zaliczany był do czasu kryzysu, więc tym bardziej cieszy fakt, iż w przypadku Wejherowa był to jeden z bardziej udanych okresów – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Oddana została do użytku nasza największa i najbardziej doniosła inwestycja – Filharmonia Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury. Miniony rok to, zgodnie z zapowiedziami, budowa i modernizacja ulic oraz chodników we wszystkich częściach miasta, przypomnijmy 17 ulic wybudowanych i wyremontowanych w 2013 roku. Jest to zadanie inwestycyjne prowadzone na szeroką skalę w Wejherowie. Łącznie wydatki na drogi wyniosły 8 mln 800 tys. zł. Wykonaliśmy dokumentację projektową dla kolejnych inwestycji drogowo – komunikacyjnych, m.in. bezkolizyjnych połączeń południowej i północnej części Wejherowa.

Wykorzystano środki unijne

Jak podkreślał prezydent Wejherowa, miniony rok był kolejnym owocnym okresem w zakresie wykorzystania środków unijnych. Oprócz nowego WCK, w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” zbudowano dwa odcinki ciągów pieszo- rowerowych: wzdłuż rzeki Cedron oraz w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Sobieskiego. Poniesiony koszt to 5,6 mln zł, z czego 2, 2 mln zł władze miasta zdobyły z funduszy unijnych.

Wsparcie dla stowarzyszeń i sportu

W roku 2013 wnioski w konkursach ofert na realizację zadań własnych we wszystkich obszarach życia społecznego złożyła rekordowa liczba podmiotów – łącznie 46 organizacji pozarządowych i klubów sportowych.

W ramach aktywizowania różnych podmiotów do działań na rzecz zdrowia przyznano dotację dziewięciu stowarzyszeniom. Jedenaście stowarzyszeń otrzymało dotację na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Zima i Lato 2013”; z powyższej formy wypoczynku skorzystało około 300 dzieci z terenu Wejherowa. Trzynaście organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Wejherowa otrzymało dotację z zakresu kultury. Przekazano dotację ośmiu stowarzyszeniom sportowym na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych. Dotację otrzymało także 19 stowarzyszeń na zadania w dziedzinie sportu. Dotacjami objęte były takie dyscypliny sportowe jak: piłka nożna, piłka koszykowa, siatkówka i piłka ręczna, lekkoatletyka, pływanie, unihokej, tenis ziemny, tenis stołowy, nordic walking, boks, sporty walki, karate, kick-boxing.

Wspólna praca

  • Chciałbym podziękować Radnym Miasta Wejherowa za efektywną czteroletnią pracę, za działania i inicjatywy na rzecz rozwoju miasta, szczególnie Radnym z Klubu „Wolę Wejherowo”, którzy wspierali mnie w pracy, a ich poparcie dodawało mi skrzydeł i sił do budowania wizji rozwoju naszego miasta – podsumował Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

 

Z oświadczenia radnych „Wolę Wejherowo” na sesji absolutoryjnej :

„Trudno nie zgodzić się z opinią, że w ostatnich latach polepszyła się jakość życia mieszkańców Wejherowa i wzrosła atrakcyjność miasta. Nikt nie może zaprzeczyć, że Wejherowo bardzo się zmieniło, wypiękniało i rozwinęło. Rok 2013 wpisuje się w sukces kończącej się kadencji 2010-2014. Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2013 r. zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. (…)

Nie uważamy, aby wydatki na promocję czy ogłoszenia prasowe były niecelowe lub nadmierne, po prostu mamy pewne ustawowe obowiązki w zakresie informowania społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie zrealizowanych inwestycji unijnych (…)

Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim. Nie dołączyliśmy do grona awanturników i malkontentów w radzie miasta, którzy tylko przeszkadzali i nie chcieli włączyć się w wykorzystanie wielkiej szansy, jaką były środki unijne. Pomimo ciągłych ataków Platformy Obywatelskiej – udało się! Dziś z satysfakcją stwierdzamy, że „Wolę Wejherowo” miało swój udział w tych pozytywnych i korzystnych dla mieszkańców zmianach, które zaszły w Wejherowie. Wspólnie z prezydentem wzięliśmy odpowiedzialność za miasto. (…)

Nie na wszystkie zadania wystarczyło środków i nie wszystko udało się zrobić, ale nie możemy dokonywać ocen w oderwaniu o rzeczywistości. Pomimo kryzysu w Polsce, nieprzyjaznej polityki rządu wobec samorządów i wielu trudności Wejherowo znów zrobił duży krok naprzód i był to krok w dobrym kierunku.”

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020