Airport City Gdańsk. Kamień węgielny pod biurowiec Alpha wmurowany

Poniedziałek, 29 Czerwiec 2020
Gdańsk

29 czerwca w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod biurowiec Alpha. Inwestycja ta jest pierwszą z całego planowanego kompleksu Airport City Gdańsk. Alpha ma być gotowa w 2021 roku.

Akt erekcyjny podpisali: Mateusz Skarbek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni, Marcin Skwierawski Zastępca Prezydenta Sopotu, w zastępstwie Mariusza Szpikowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Mirosława Sołowiej Dyrektor Biura Strategii i Nadzoru Właścicielskiego PPL oraz Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk i Tadeusz Blecha Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska.

- Budowa biurowca Alpha to początek realizacji Airport City Gdańsk, naszego marzenia o nowoczesnym i przyjaznym centrum biurowo-biznesowym na lotnisku. To także szansa na dywersyfikację naszych przychodów. Jak ważna to jest kwestia, pokazała epidemia koronawirusa, która wygasiła ruch lotniczy na całym świecie. W tym czasie ani na chwilę nie zatrzymaliśmy budowy nowego centrum biurowego na lotnisku. Wierzymy, że na tym trudnym rynku nieruchomości komercyjnych zajmiemy ważne i atrakcyjne miejsce” – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

- To znakomita inwestycja, która posłuży nie tylko Gdańskowi i portowi lotniczemu, ale całej naszej metropolii. To dowód na to, że sprawnie działające lotnisko to czynnik rozwoju gospodarczego całego regionu. - komentuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Airport City Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk obsługuje jeden z najsilniejszych regionów metropolitalnych w Polsce, jak i w Europie. Bogata siatka połączeń lotniczych, a przede wszystkim multimodalność miejsca oferują doskonałe możliwości komunikacji nie tylko całemu Trójmiastu, ale całemu Pomorzu. Tutaj powstało miejsce, którego potrzebuje udany biznes.

W bezpośredniej bliskości nowoczesnego Terminalu pasażerskiego T-2 powstanie kompleks, w którym znajdzie się przestrzeń dla biur, usług, gastronomii i hoteli. Centralna lokalizacja w pobliżu infrastruktury lotniskowej i bardzo dobre połączenie drogowe i kolejowe ze wszystkimi miastami regionu zapewni interesujące i komunikatywne środowisko pracy.

Projekt Airport City Gdańsk (ACG) zakłada powstanie kompleksu budynków biurowo-usługowych wraz z obiektami towarzyszącymi na obszarze przylegającym bezpośrednio do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym rozciąga się w kierunku północny zachód – południowy wschód, sąsiadując od południa z linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Teren ten oddzielony jest od Terminalu pasażerskiego T-2 estakadą PKM oraz nasypem kolejowym.

W ramach projektu ACG realizowane będą obiekty kubaturowe, drogi zewnętrzne wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, obsługujące teren ACG i Portu Lotniczego Gdańsk, układ dróg wewnętrznych, placów, chodników i ścieżek rowerowych, sieci zaopatrzenia w media i odprowadzające ścieki oraz wody opadowe, obiekty zagospodarowania terenu i małej architektury. Ponadto w ramach inwestycji zrealizowane zostaną zadania zapewniające na obszarze zieleń typu miejskiego.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020