Będą nowe ścierki rowerowe i spacerowe

Piątek, 26 Sierpień 2011

Dzięki podpisanej niedawno umowie między kilkoma samorządami a Marszałkiem Województwa Pomorskiego, w Wejherowie i gminie Wejherowo, a także w Gniewinie, Pucku i Kosakowie powstanie sieć ścieżek rowerowych i tras spacerowych. powstanie szlak rowerowy i pieszy.

Wszystko to ramach programu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub Jeden z tzw. ciągów pieszo-jezdnych (czyli spacerowo-rowerowych)na terenie Wejherowa będzie biegł wzdłuż rzeki Cedron w Nanicach, na zapleczu ul. Kochanowskiego. - W tym rejonie planujemy także z własnych środków wybudować dalszy odcinek ścieżki. W zakresie prac jest również zniszczonego mostku na Cedronie – mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. - Poprawi to zdecydowanie infrastrukturę i estetykę w tym obszarze. Starania o środki zewnętrzne na ten cel trwały dość długo, ale udało się zakończyć wymagane procedury i niedawno w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa, w ramach której na terenie kilku miast i gmin powstanie sieć tras rowerowych. Partnerem wiodącym jest gmina Kosakowo, a miasto Wejherowo jest jednym z beneficjentów umowy. W granicach Wejherowa powstanie 1650 metrów ścieżek rowerowych. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. - Program ten będzie realizowany w latach 2012 - 2013. Trudno na razie mówić o dokładnych terminach tych prac, ponieważ po niedawnym podpisaniu umowy uzgadniamy szczegóły, w tym harmonogram inwestycji. Za parę dni wszystko będzie wiadomo – informuje Dorota Grochalska, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wejherowie. – Chociaż program i przyznane dofinansowanie dotyczy kilku miast i gmin, to każdy samorząd będzie budował swoje odcinki tras we własnym zakresie. Natomiast ścieżka na jednym z odcinków ulicy Ofiar Piaśnicy będzie realizowana przez nas wspólnie z Gminą Wejherowo, gdyż granice terenów przebiegają w taki sposób, że nie jest możliwe podzielenie tego zakresu na wiele dodatkowych „podetapów”. Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, przyszłe ścieżki rowerowe przebiegają przez tereny niezabudowane, jak również przez obszary ściśle zurbanizowane. O ile jednak łatwo zaplanować ścieżkę rowerową na nowo projektowanej trasie, o tyle dużo trudniej zbudować ją w starej strukturze miasta. Tam, gdzie warunki na to pozwalają, powstają odcinki, wydzielone dla rowerów. - Do tej pory mamy w granicach miasta Wejherowa ok. 16 000 metrów ścieżek utwardzonych i gruntowych łącznie – mówi pani kierownik D. Grochalska. – Pracujemy nad połączeniem istniejącej sieci tak, aby trasy rowerowe stanowiły ciągłość. Pomoże w tym z pewnością realizacja projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020