Bogusław Suwara wyjaśnia sprawę wycieczki UM

Piątek, 17 Luty 2012
Wejherowo

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji prasowych na temat planowanej wycieczki pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta Wejherowa przedstawia komunikat w tej sprawie.

Zobacz również: Czy radny Gafka wprowadza w błąd mieszkańców

Wycieczka pracowników Urzędu Miejskiego do Aten zostanie sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków własnych pracowników. Ani złotówka nie zostanie przeznaczona z budżetu miasta Wejherowa.

Jedną z form działalności socjalnej jest świadczenie przez pracodawców usług na rzecz różnych form wypoczynku pracowników. Wszystkie wyjazdy integracyjno - wypoczynkowe są tylko w części dofinansowywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, resztę pracownicy pokrywają z własnych środków w proporcjach ustalonych przez komisję socjalną (najczęściej pracownicy pokrywają koszty w wys. 30-50%).

Urząd Miejski w Wejherowie nie jest jedynym Urzędem organizującym swoim pracownikom takie wyjazdy. Natomiast jest chyba jednym z nielicznych urzędów, które czynnie sprawują opiekę nad emerytami i rencistami - byłymi pracownikami Urzędu. Oni również korzystają z wyjazdów integracyjno - wypoczynkowych organizowanych przez Urząd, finansowanych ze środków Funduszu.

Do tej pory żadna wycieczka nie zakłócała działania Urzędu i sprawności obsługi interesantów. Pracownicy na czas wycieczki korzystają z urlopu wypoczynkowego. Wycieczki organizowane są w długi weekend majowy, kiedy zdecydowanie maleje ruch interesantów w Urzędzie.

Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pracodawców nakłada ustawa z dnia 4 stycznia 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 Nr 70, poz. 335 ze zmianami). Stanowi ona, że fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej dwudziestu pracowników. Art. 3 ust.2 jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzi do pracodawców prowadzących działalność w formach organizacyjno - prawnych jednostek sektora finansów publicznych, bo wręcz nakłada obowiązek tworzenia tegoż funduszu.

Zgodnie z zapisami tej samej ustawy osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są zarówno pracownicy, jak i ich rodziny, a także emeryci i renciści.

Obowiązkiem jednostki dysponującej środkami publicznymi jest między innymi ogłaszanie przetargów na niektóre zadania, a ogłoszenia o przetargu również uregulowane są przepisami prawnymi. Obowiązkiem zamawiającego w przypadku negocjacji z ogłoszeniem jest podanie ramowego programu imprezy integracyjno - wypoczynkowej, bo na tej podstawie będą prowadzone z ewentualnymi wykonawcami negocjacje.

Koszt wycieczki zostanie określony w drodze przetargu, kwota z funduszu socjalnego jaką zamawiający przeznaczy na wycieczkę zostanie ujawniona w momencie otwarcia ofert. - art 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Negocjacje z ogłoszeniem są postępowaniem etapowym.

Przewidywany termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, przy uwzględnieniu wymaganych ustawą PZP terminów to termin w granicach od 15.03.2012 r. do 23.03.2012 r.

Określenie 6-cio dniowa zawiera w sobie również dojazd do Aten jak i powrót do Wejherowa, do zapewnienia czego zobowiązany jest wybrany wykonawca imprezy. Nie można więc tego elementu wykluczyć z ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie negocjacji.

W wycieczce weźmie udział do 50 osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020