Burmistrz Rumi z absolutorium

Piątek, 1 Lipiec 2016
Rumia

Radni Miasta Rumi jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a Komisja Rewizyjna potwierdziła realizowanie przez Burmistrza Miasta zasady celowości, legalności, rzetelności oraz oszczędności w dysponowaniu mieniem publicznym.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta wraz z projektem uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Grzeszczyk.

- Absolutorium udzielone przez Radę Miejską jednomyślnie, i to już po raz drugi w mojej kadencji, to efekt bardzo dobrze układającej się współpracy w naszym samorządzie. Bardzo dziękuję radnym Rumi za jednogłośne poparcie tej uchwały. Tylko konsekwentna konstruktywna współpraca, rozmowy, i działanie ze wszystkimi radnymi oraz mieszkańcami naszego miasta, będą powodować pożądane efekty i w konsekwencji nasz wspólny sukces – podsumował burmistrz Michał Pasieczny.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020