Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej ma sztandar

Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009

Uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Marynarki Wojennej odbyła się na  Placu Jakuba Wejhera z udziałem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Aleksandra Szczygły. Akt nadania sztandaru odczytał prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. Goście honorowi wbili symboliczne gwoździe w drzewce sztandaru, a Biskup Polowy dokonał aktu jego poświęcenia. Sztandar został ufundowany m.in. przez Urząd Miejski w Wejherowie.

- Dzisiejsza, patriotyczna uroczystość ma wielkie znaczenie zarówno dla wojska, jak i dla mieszkańców Ziemi Wejherowskiej – mówił Krzysztof Hildebrandt. - Nadany zostanie sztandar, który jest widomym symbolem łączącym żołnierzy z jednostką wojskową, jest znakiem jednoczącym społeczność Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i symbolem najwyższych wartości określanych dewizą Bóg – Honor – Ojczyzna.  W tych trzech słowach zawarty jest szacunek dla istoty najwyższej, dla Boga, zawarta jest miłość do Ojczyzny, więzi, tradycja i historia a także duma narodowa i poczucie własnej godności i wartości.Prezydent Hildebrandt – w obecności szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, licznie przybyłej admiralicji i dowództwa Marynarki Wojennej, przedstawicieli Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony Narodowej  – podziękował kadrze i żołnierzom wejherowskiej jednostki za bardzo dobrze układająca się współpracę z miastem i uczestnictwo w życiu Wejherowa.

Wręczenia sztandaru komendantowi Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej komandorowi Waldemarowi Kornatowskiemu w imieniu prezydenta RP dokonał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło. Rodzicami chrzestnymi zostali zasłużona dla Wejherowa pedagog, publicystka i działaczka społeczna Regina Osowicka oraz uczestnik walk obronnych we wrześniu 1939 roku, były żołnierz 1 Morskiego Pułku Strzelców porucznik w stanie spoczynku Aleksander Pawelec, który służył pod rozkazami płk. Pruszkowskiego - patrona wejherowskiej jednostki wojskowej.Główną uroczystość poprzedziła msza w kolegiacie pod wezwaniem Świętej Trójcy celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego generała dywizji Tadeusza Płoskiego. Bp Płoski życzył, aby poświęcony sztandar był symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.W Eucharystii uczestniczyli dawni i obecni żołnierze i pracownicy wojska CWTiD MW na czele z komendantem kmdr Waldemarem Kornatowskim, władze samorządowe, przedstawiciele innych formacji mundurowych, harcerze. Kompanię honorową wystawiła Marynarka Wojenna, przy prezbiterium stanęły poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich.

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej jest jednostką zabezpieczenia operacyjnego, podlegającą bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej. Odpowiada za całokształt przedsięwzięć związanych systemami łączności i informatyki Marynarki Wojennej. Wykonuje też zadania logistyczne na rzecz innych jednostek Marynarki Wojennej. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej jest jedną z najmłodszych jednostek morskiego rodzaju sił zbrojnych. Powstało w styczniu 2008 roku na bazie 11 Pułku Łączności MW i dziedziczy jej powojenne tradycje. Patronem jednostki jest podpułkownik Kazimierz Pruszkowski, dowódca 1 Morskiego Pułku Strzelców , który sławił się obroną tych ziem we wrześniu 1939 roku.Rodzice chrzestni sztandaru:Regina Maria Osowicka-Gdaniec urodziła się w 1932 roku w Wejherowie. Nauczycielka, dziennikarka, publicystka, redaktor, działaczka społeczna. Autorka książek o historii Wejherowa oraz biografii postaci związanych z miastem m.in. trzech wydań "Bedekera wejherowskiego" i książki "Wejherowo w anegdocie". Członek i założyciel Komitetu Piaśnickiego. Została odznaczona orderem Złotego Krzyża Zasługi.Porucznik Aleksander Pawelec urodził się w 1915 roku w Lututowie, w powiecie Wieluńskim. Wiosną 1939 roku zgłosił się do służby wojskowej i został skierowany do Oddziału Zwiadu I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie (Dowódcą 1MPS był ppłk. Kazimierz Pruszkowski - patron Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW). We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Redy i Rumi. Po poddaniu się Niemcom trafił do obozu jenieckiego w Stargardzie Szczecińskim. We wrześniu 1940 roku uciekł z przymusowych robót i dostał się do Lututowa, gdzie przebywała jego matka z rodzeństwem. W 1941 roku nawiązał kontakt z dowódcą siatki AK w gminie lututowskiej i został żołnierzem AK o pseudonimie „Karol”. W maju 1943 roku został dowódcą AK w gminie Lututów. W 1945 roku wrócił do Gdyni.

wejherowo.jpg

 

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020