Ciepła woda z ziemi szansą dla Wejherowa i okolic

Wtorek, 9 Listopad 2010

O możliwościach wykorzystania energii geotermalnej na terenie Wejherowa rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez radnego Jarosława Kierznikowicza, która odbyła się w Domu Jana Pawła 2. Trzonem konferencji były prelekcje ekspertów z zakresu eksploatacji zasobów geotermalnych dr inż. Krzysztofa Schroedera i mgr inż. Władysława Piechówki.

Dr inż. Krzysztof Schroeder - pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mówił o praktycznym wykorzystaniu zasobów geotermalnych w Polsce dzieląc się doświadczeniami z eksploatacji wód geotermalnych i ich wykorzystaniu dla celów balneologicznych i rekreacyjnych na przykładzie Grudziądza. Naukowiec zaprezentował wybudowane przez miasto grudziądzkie obiekty geotermalne m.in. lecznicze baseny termalne z ciepłymi wodami solankowymi i piramidę solankową wykorzystywaną do leczenia dróg oddechowych metodą naturalnych inhalacji. Mówił też o perspektywach rozwoju geotermii i ciepłowniach geotermalnych podkreślając, że istnieją realne szanse na pozyskanie środków zewnętrznych w celu wykonania odwiertu geotermalnego. Przykładem jest Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie działanie 6.2 umożliwia otwieranie działalności uzdrowiskowej i pozyskiwanie środków na ten cel.

- Podobne możliwości można znaleźć w działaniu Innowacyjna Gospodarka w każdym województwie - zapewnia dr Schroeder.

O tym, że Wejherowo leży na złożach geotermalnych mówił inżynier Władyław Piechówka - specjalista wiertnik, długoletni kierownik wierceń w PGNiG oraz główny specjalista w Centralnym Urzędzie Geologii. Ekspert scharakteryzował możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie Wejherowa i okolic i przedstawił analizę danych geologicznych terenu Wejherowa. Omówił również dane techniczne dotyczące konstrukcji otworu geotermalnego, przewidywane koszty jego wiercenia oraz wybrane zagadnienia Prawa Górniczego w kontekście eksploatacji zasobów geotermalnych.

- Jesteśmy na dobrym terenie geologicznym i balneologicznym, który pozwala na korzystanie z dobrodziejstwa zasobów geotermalnych – mówi Jarosław Kierznikowicz działacz Stowarzyszenia Skarbów Ziemi Kaszubskiej, który zaprosił do Wejherowa specjalistów zaangażowanych w budowę infrastruktury geotermalnej w Grudziądzu.Dodajmy, że „Atlas zasobów geotermalnych w Polsce" można obejrzeć w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195 – w punkcie informacji na parterze. Krzysztof Hildebrandt, prezydent grodu Wejhera, podkreśla konieczność rozważenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Wejherowie.

W spotkaniu z ekspertami geotermii wzięła udział grupa osób zainteresowanych geotermią, również spoza Wejherowa. W konferencji uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, ks. prałat Tadeusz Reszka oraz członkowie Stowarzyszenie Skarbów Ziemni Kaszubskiej - Teresa Patsidis, Henryk Kanczkowski, Henryk Jarosz, Dariusz Kreft i Mieczysław Makurat.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020