Czym jest Transeuropejska Sieć Transportowa

Wtorek, 5 Maj 2015
Małe Trójmiasto

Transeuropejska Sieć Transportowa (Trans-European Transport Network) jest programem unijnym, który obejmuje sieci drogowe, kolejowe, wodne i powietrzne oraz stanowi część Trans-European Network (TEN).

Za realizację projektu odpowiedzialna jest Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T EA.

Od pomysłu do realizacji

Pomysł na stworzenie TEN-T po raz pierwszy pojawił się w latach 80-tych XX w. W założeniu sieci miały wpłynąć na szybszy rozwój polityki regionalnej poprzez sprawniejsze funkcjonowanie jednolitego rynku. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się m.in. w Traktacie z Maastricht, a następnie w Traktacie o Unii Europejskiej. Ostatecznie wytyczne co do celów, priorytetów oraz ogólnych kierunków działań w zakresie funkcjonowania sieci transeuropejskich zostały określone w Decyzji Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996 r. Z kolei w marcu 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała, aby wszystkie obszary transportowe zintegrować do 2050 r.

Plan realizowany etapami

Plan tego przedsięwzięcia zawarty został w dokumencie „Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Podzielono go na kilka etapów rozłożonych w czasie. Zgodnie z nim do 2030 r. transport drogowy towarów na odległości większe niż 300 km ma zostać odciążony poprzez przeniesienie w 30% na inne środki transportu (kolej, transport wodny). Do 2050 r. natomiast ta proporcja ma wzrosnąć do 50%. Kolejnym założeniem jest trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r., a do 2050 r. powinna zostać oddana do użytku szybka europejska sieć kolejowa. 2050 r. to również górna granica czasowa przewidziana na połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową. Ponadto do 2050 r. wszystkie najważniejsze porty morskie mają mieć dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a jak się uda, to także z systemem wodnego transportu śródlądowego. Jedną z ważniejszych rzeczy jest również wprowadzenie zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym do 2020 r. W sieci bazowej znajdować się mają docelowo m.in. 94 główne porty lotnicze z Europy z połączeniami drogowymi i kolejowymi, 38 kluczowych portów lotniczych z połączeniami kolejowymi do dużych miast, 15 tys. km linii kolejowych dostosowanych do szybkich połączeń kolejowych.

A jakie TEN ma przełożenie na transport kontenerowy w Polsce drogą lądową czy fracht morski? Nasz kraj może korzystać z unijnych środków od momentu przystąpienia do UE, czyli od 2004 r. Od tego roku aż do 2010 r. Polska uzyskała dofinansowanie w wysokości 74,01 mln euro na realizację 27 projektów o łącznej wartości 157,31 mln euro. Większość z projektów dotyczy przygotowania dokumentacji pod kątem pozwoleń i uruchomienia inwestycji, a dwa – inwestycji kolejowych. Z kolei na lata 2014-2016 przewidziana jest dotacja rzędu 4,4 mld euro w ramach programu „Łącząc Europę”, który jest jednym z głównych instrumentów finansowania. Z tego rozdania również najwięcej, bo aż 70 procent środków przeznaczonych ma być na projekty kolejowe (źródło:http://www.pgt.pl/dla-czytelnikow/aktualnosci-artykuly/archiwum/2923-transeuropejska-siec-transportowa-po-nowemu). Więcej informacji o Transeuropejskiej Sieci Transportowej znaleźć można również na net-cargo.pl.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020