Dobiegły końca prace drogowe na kolejnych ulicach w Wejherowie

Piątek, 14 Listopad 2014
Wejherowo
Dobiegły końca prace drogowe w ulicach Płk. Dąbka i Mestwina oraz odcinka chodnika w ul. Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6. Komisja Urzędu Miejskiego w Wejherowie pod przewodnictwem z-cy prezydenta Piotra Bochińskiego dokonała przeglądu technicznego wykonanych prac, których jakość oceniono pozytywnie. 
 
Na ulicy Płk. Dąbka, która liczy ponad 260 metrów bieżących, została wymieniona zużyta nawierzchnia na nową z kostki brukowej na powierzchni 1184 metrów kwadratowych. Zostały również ułożone w pobliżu przedszkola dwa progi zwalniające. 
 
Utwardzono też do końca, wykonywaną etapowo, ulicę Mestwina na Śmiechowie. Wiosną  ułożono płytami JOMB odcinek tej ulicy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6. Obecnie został utwardzony i poszerzony do szerokości płotu, na wniosek mieszkańców, kolejny fragment ul. Mestwina, na którym ułożono dwa progi zwalniające przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju, ze względu na trakt pieszy do szkoły. Ul. Mestwina na długości ok. 200 metrów bieżących otrzymała nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 520 mb. 
 
- Decyzją prezydenta Krzysztofa Hildebrandta ul. Mestwina została dokończona na całej długości i szerokości – mówi sekretarz miasta Bogusław Suwara podkreślając, że  w 2000 roku na Śmiechowie Północ wszystkie drogi były piaszczyste z wyjątkiem ul. Piotra Skargi. – Obecnie utwardzona jest zdecydowana większość ulic na Śmiechowie-Północ. 
 
- Zrealizowane prace na ul. Mestwina bardzo nas satysfakcjonują – mówi Jarosław Kierznikowiczpodkreślając, że mieszkańców cieszą również progi zwalniające, ponieważ ulicą Pokoju przez skrzyżowanie ul. Mestwina dzieci uczęszczają do szkoły.  
 
- To jest ostatni odbiór w tym roku i w tej kadencji.  – mówi zastępca prezydenta Piotr Bochiński. – Prezydent Krzysztof Hildebrandt uznał, że warto utwardzać ulice osiedlowe płytami JOMB, bo przez otwory one pochłaniają i odprowadzają wodę na danym terenie. Poza tym jest to opłacalne ekonomicznie. Za te same pieniądze można zrobić więcej ulic. Zyskały na tym wszystkie dzielnice Wejherowa. Podobne techniki na drogach osiedlowych stosowane są również w innych krajach europejskich.   
 
Dokonano również odbioru chodnika na ul. Kochanowskiego. Jak informuje Stanisław Brzozowski, kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM w Wejherowie, chodnik na ul. Kochanowskiego od strony wieżowców przed skrzyżowaniem  z „szóstką” był zapadnięty i w bardzo złym stanie. Wjeżdżały na niego parkujące obok samochody i generalnie zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. Zmodernizowany odcinek ma 50 metrów długości. Ułatwia dojście do nie tylko do drogi krajowej nr 6, ale także do pobliskich bloków oraz do kolejki SKM.
 
- O wykonanie tego chodnika wnioskowali do prezydenta miasta mieszkańcy tej ulicy. Ten ciąg pieszy poprawił bezpieczeństwo na tej ulicy. Mieszkańcy są zadowoleni, że prezydent dotrzymał słowa – mówi radny miejski Krzysztof Gajewski.  
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020