Dobre miejsce dla przedszkolaków

Czwartek, 3 Wrzesień 2009

Gmina Gniewino w ramach uzyskanej dotacji unijnej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu „Dobre miejsce dla przedszkolaków - alternatywne formy wychowania przedszkolnego w gminie Gniewino” utworzy od października br. dwa tzw. punkty przedszkolne.

 

Powstaną one w świetlicach wiejskich w miejscowościach Mierzynko i Rybno.  We wrześniu w świetlicach prowadzone będą prace remontowe, których wymaga zwłaszcza sala w Rybnie.

„Realizacja projektu pozwoli na znaczące upowszechnienie edukacji przedszkolnej i objęcie opieką dodatkowo 40 dzieci z terenu gminy, co niemal dwukrotnie podniesie wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat objętych obecnie edukacją przedszkolną na tym terenie. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny." - mówi Mikołaj Orzeł, koordynator projektu - „Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych mieszkańcom gminy poprzez udzielenie wsparcia osobom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacji przedszkolnej."

Projekt „Dobre miejsce dla przedszkolaków" , realizowany w latach 2009-2011, znacząco wpłynie na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, wdrożenie elastycznych form edukacji przedszkolnej oraz przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka. Rodziców do pobytu dzieci w placówce nie trzeba będzie przekonywać. Dla podopiecznych przygotowano wiele atrakcji. Oprócz darmowej opieki w wymiarze 25 godz. tygodniowo w punktach przedszkolnych zostaną również zapewnione zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki a także opieka psychologa. Kolejną niespodzianką dla dzieci są zajęcia edukacyjne poza ośrodkiem m.in. wycieczki do kina, teatru czy na basen. Projekt „Dobre miejsce dla przedszkolaków  - alternatywne formy wychowania przedszkolnego w gminie Gniewino" znalazł się na pierwszym miejscu wojewódzkiej listy rankingowej w konkursie wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ten sukces cieszy tym bardziej, że dotyczy najmłodszych mieszkańców gminy.

W dniach 17 i 18 września odbędą się spotkania w Mierzynku i Rybnie w sprawach organizacyjnych dla rodziców i opiekunów dzieci chętnych do udziału w projekcie.

Kontakt z biurem projektu: Mikołaj Orzeł 058-670-6630 mikolaj.orzel@gniewino.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020