Duże inwestycje na terenie Redy

Czwartek, 12 Listopad 2009
b48.jpgRok 2009 to trzeci już rok dużych inwestycji na terenie Redy, realizowanych na podstawie „mapy drogowej”, czyli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2014, przygotowanego i przyjętego do realizacji  przez władze samorządowe naszego miasta w obecnej kadencji. Plan to bardzo ambitny, zakładający zdecydowaną intensyfikację działań, wynikających zarówno z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, ale przede wszystkim z ogromnych potrzeb Redy – miasta liczącego już blisko 20 tys. obywateli. Stąd tempo inwestycji z roku na rok zdecydowanie rośnie. W roku 2007 wartość inwestycji wyniosła ok. 3,3mln zł, rok 2008 – 7,6mln zł, rok 2009 – plan, będący w końcowej fazie realizacji o wartości 13,9 mln zł.

b30.jpgPodkreślić należy, że są to tylko inwestycje umieszczone w budżecie miasta. Cały szereg zadań o podstawowym znaczeniu dla Redy realizowanych jest w tej kadencji dzięki staraniom redzkich władz samorządowych, ze środków nie pochodzących wprost z budżetu Redy. Szersze przedstawienie danych na ten temat opublikujemy w kolejnym wydaniu biuletynu. Wróćmy jednak do roku 2009. Jest to rok, w którym inwestujemy przede wszystkim w nasze placówki oświatowe. Na początku roku szkolnego 2009/2010, zgodnie z planem, oddano do użytku tak oczekiwane sale gimnastyczne w szkołach podstawowych nr 5 w Redzie Rekowie i nr 6  przy ul. Gniewowskiej. Obie szkoły nie miały dotąd praktycznie żadnych przestrzeni do rekreacji dla uczniów.

b%20ii.jpgW największym redzkim zespole szkół – Zespole Szkół nr 1 przy ul. Łąkowej oraz obchodzącej właśnie jubileusz 45 lecia Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zawadzkiego wykonano kompleksowe termomodernizacje. Szkoły zyskały nowy estetyczny wygląd, ale przede wszystkim dzięki wykonanej termomodernizacji wzrośnie w nich komfort cieplny i nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii. Szkoła Podstawowa nr 2 wzbogaciła się też o nowe boisko asfaltowe z bramkami i koszami. Na wiosnę tego roku zakończono modernizację trybun na stadionie MOKSiR. Obecnie obiekt ten, z nowo wykonanymi boiskami wielofunkcyjnymi ORLIK 2012 i kortami tenisowymi, jest świetnym miejscem rekreacji dla mieszkańców - dla nas  powodem  do dumy, a dla sąsiadów do lekkiej zazdrości. Zakończono pierwszy etap budowy skate-parku, powstającego w ramach planowanego, większego przedsięwzięcia, jakim jest budowa parku miejskiego nad rzeką Redą . Ostateczne zakończenie  inwestycji, czyli wstawienie elementów do wykonywania ewolucji w skate-parku, przewiduje się na wiosnę 2010.

biuletyn.jpgPrzez cały rok 2009 trwały inwestycje i modernizacje redzkich dróg. Wykonano modernizacje szeregu ulic i chodników. Między innymi ulice: Cicha, Usługowa, Okrężna, Zacisze, Brzozowa. Wykonano tak potrzebne zatoki postojowe przy ulicy Łąkowej. Bardzo wiele wysiłku w roku 2009 włożono w przygotowanie największych redzkich inwestycji drogowych. Dla połączenia drogowego Leśna –Cegielniana, wspólnego zadania Redy, Rumi i Powiatu Wejherowskiego,  przygotowano nową strategię działania. Efektem tych działań było ponowne zgłoszenie I etapu tej inwestycji do konkursu na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został wysoko oceniony i znajduje się na liście rezerwowej regionalnych projektów drogowych, które mają szansę na uzyskanie dotacji unijnej. Przygotowywany jest równocześnie wniosek do konkursu na II etap Leśnej – Cegielnianej, z możliwością uzyskania dotacji w wysokości 75%. Rada Miejska Redy na ostatniej XL sesji podjęła w tych sprawach stosowne uchwały, które obok stworzenia realnej szansy ubiegania się o duże środki unijne, umożliwiają jednocześnie podjęcie konkretnych działań przy realizacji robót już na początku 2010 roku. Przygotowano również pełną dokumentację techniczną i kompletny wniosek na dofinansowanie drugiej z największych redzkich inwestycji drogowych budowy ulicy 12 Marca. W tym przypadku ubiegamy się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. (tzw. schetynówek). Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na  wykonawstwo, a rozpoczęcie robót nastąpi na początku przyszłego roku. Planowane inwestycje drogowe zostaną szerzej omówione w następnych wydaniach biuletynu.  Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020