Edukacja pożarnicza w powiatowej szkole

Środa, 25 Marzec 2015
Małe Trójmiasto

Powiat Wejherowski i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

W wejherowskiej komendzie straży pożarnej w dniu 24 marca br. swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Wojciech Rybakowski – Etatowy Członek Zarządu, Andrzej Papke – Komendant i Jacek Nowak – z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Wojciech Westa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. 

- Głównym przesłaniem porozumienia jest kształtowanie pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów oraz poszerzanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej – powiedziała Gabriela Lisius. – Jest to bardzo cenna inicjatywa, która pozwoli  gimnazjalistom nie tylko na teoretyczne zapoznanie się z tematem, ale również zapewni nabycie umiejętności praktycznych uczniom, którzy w przyszłości planują wstąpić w szeregi pracowników Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej. 

Porozumienie zakłada opracowanie programu „Edukacji pożarniczej” przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny pożarnictwa i udział uczniów w zajęciach finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Ponadto projekt przewiduje współorganizowanie zajęć przygotowujących uczniów do testów sprawnościowych do szkół pożarniczych, popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów, utworzenie Szkolnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu i kraju, udział uczniów w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie czy współorganizowanie obozów sprawnościowych, połączonych z doskonaleniem wybranych umiejętności strażackich. 

–  Dzięki podpisanej umowie od nowego roku szkolnego uczniowie liceum będą mogli kształcić się w klasie o profilu edukacji pożarniczej – powiedział  Wojciech Westa – dyrektor ZSP nr 3.  

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i jest pierwszą tego rodzaju umową zawartą w powiecie wejherowskim.

Uroczystość uświetnił pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków oraz występ artystyczny uczniów.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020