Finansowe wsparcie w usuwaniu azbestu od miasta Wejherowa

Czwartek, 7 Styczeń 2016
Wejherowo

Mieszkańcy Wejherowa, którzy chcą usunąć azbest mogą liczyć na pomoc finansową ze strony miasta.

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2016 r. należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania". 

Druki do pobrania na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów azbestowych (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia.

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu,
z którego usuwany będzie azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość.

Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego obiektu nie wolno wykonywać we własnym zakresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne zezwolenie.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca danego roku.

Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06).

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020