Granty na rozwój eksportu dla pomorskich firm

Wtorek, 24 Kwiecień 2018
Gdynia

Rusza kolejny konkurs grantowy dla firm prowadzących lub rozpoczynających działalność eksportową. O dofinansowanie na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych przedsiębiorcy mogą ubiegać się  indywidualnie lub jako grupa firm. Indywidualny wnioskodawca może pozyskać maksymalnie do 40 tys. zł a grupa firm składających jeden wniosek do 400 tys. zł. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 6,5 mln zł. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza  już od 21 maja.

To drugi, z czterech konkursów zaplanowanych w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy” mówi Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza.  W efekcie  pierwszego naboru wniosków, ogłoszonego w sierpniu zeszłego roku, złożono 120 projektów na łączną kwotę dofinansowania prawie 4,6 mln zł. Firmy ubiegały się głównie o dofinansowanie udziału w międzynarodowych  targach branżowych w większości organizowanych w krajach Unii Europejskiej,  ale również w USA, Chinach, Singapurze czy Kazachstanie. Warto zaznaczyć, że miały  możliwość samodzielnego wyboru konkretnej imprezy targowej,  na której chciały się promować.  Wnioskodawcy reprezentowali  zróżnicowane  branże, począwszy od informatycznej, elektromaszynowej, spożywczej   po  jubilerską czy ekologiczną  – podsumowuje Katarzyna Matuszak.

Na co i kto może składać wnioski?

Konkurs kierowany jest do dwóch grup odbiorców:

  • indywidualnych  -  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie
  • grupowych -  podmiotów (w tym: przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu) realizujących projekty na rzecz grupy MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro, małe i średnie firmy

Dofinansowanie można otrzymać na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze gospodarczym. Refundacja kosztów obejmuje  m.in. wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprez o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w wydarzeniu. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24  miesięcy i powinien zakończyć się nie później, niż w dniu 31 grudnia 2020 r.  Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości  40 tys. zł w przypadku firmy składającej wniosek indywidualnie a  400 tys. zł  przy realizacji projektu dla określonej  grupy przedsiębiorstw. Refundacja kosztów wynosi maksymalnie do 50% kwoty wydatków kwalifikowanych. Preferowane będą projekty kompleksowe oraz  wpisujące się w zakres  Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020