Hildebrandt: W Wejherowie w 2014 roku nie będzie podwyżek podatków

Poniedziałek, 10 Luty 2014
Wejherowo

W  2014 r. nie będzie w Wejherowie podwyżek podatków lokalnych ustalanych przez władze samorządowe tj. od nieruchomości, środków transportu i psa. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt: - Pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie, to gest w kierunku mieszkańców i przedsiębiorców z Wejherowa, którzy tak jak samorząd odczuwają skutki kryzysu gospodarczego.

Podatek od nieruchomości

Przypomnijmy, że roczne stawki podatku od nieruchomości wynosić będą w 2013 r.: podatek od budynków mieszkalnych – 73 gr. od 1 m kw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 53 gr.

Podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, a podatek za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni.

Podatek od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł. Podatek od gruntów mieszkalnych wynosić będzie  45 gr. od 1 m kw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.

Podatek od środków transportu

Nie zmieniły się także roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa.  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie podatek będzie wynosił - 375 zł od samochodu spełniające normy ekologiczne EURO V, od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV - 740 zł, a od pozostałych samochodów - 780 zł.
Podatek od samochodu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1.250 zł, od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 625 zł, a od pozostałych samochodów - 1.320,00 zł.

Podatek od samochodu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1.550 zł, od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V - 770 zł, natomiast od pozostałych samochodów - 1.570 zł.

Roczna stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wynosi:  z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 3.020 zł,  z pozostałym zawieszeniem - 3.060 zł. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że: od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV- 1.730 zł, od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO V - 860  zł, a od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych - 1.780 zł.

Podatek od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne wynosi 2.310 zł, z pozostałym zawieszeniem - 2.380 zł. Powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne stawka podatku wynosi 2.330  zł, z pozostałym zawieszeniem - 3.080 zł,

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego podatek wynosi 1.580 zł, od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.800 zł, z pozostałym zawieszeniem - 1.830 zł. Podatek powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne wynosi 2.280 zł, natomiast z pozostałym zawieszeniem - 2.340 zł.

Podatek od autobusów uzależniony jest od liczby miejsc do siedzenia. Stawka za pojazdy z liczbą miejsc mniejszą niż 30 będzie wynosiła 1,780 zł od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V - 900 zł, a od pozostałych autobusów - 1.830 zł. Stawka za pojazdy z liczbą miejsc wyższą niż 30 miejsc od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi  2.280 zł,  od autobusu spełniającego normy ekolog. EURO V – 1.150 zł, a  od pozostałych autobusów - 2.320 zł.

Podatek od psa

Od 2011 r. nie zmieniła się także stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 zł rocznie od każdego psa.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020