I Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego

Środa, 21 Styczeń 2015
Małe Trójmiasto

20 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie włodarze miast i gmin powiatu wejherowskiego, wspólnie ze starostą powiatu, podpisali „Deklarację współpracy samorządowców z powiatu wejherowskiego”.

Deklaracja otwiera nowy rozdział współpracy samorządów ziemi wejherowskiej. Oto jej treść:

„My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu powiatu wejherowskiego, w trosce o rozwój naszych Małych Ojczyzn, zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków życia i wykorzystanie szans jakie daje Unia Europejska, deklarujemy współpracę w duchu autentycznego partnerstwa. Chcemy szeroko współdziałać szanując autonomię i niezależność każdego miasta, gminy i powiatu. Jesteśmy przekonani, że zgoda, życzliwość, umiejętność wspólnej pracy bez walki politycznej, pozwoli nam na osiągnięcie korzyści dla naszych mieszkańców. Współpraca jest konieczna w wielu dziedzinach, a szczególnie ważne dla nas będą wspólne wnioski o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Unia Europejska promuje i pomaga tym, którzy potrafią współpracować i przygotowywać partnerskie projekty.

W celu urzeczywistnienia współpracy, stworzenia prawdziwego i praktycznego mechanizmu wymiany poglądów, dyskusji nad pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań ewentualnych problemów i koordynacji działań, powołujemy w dniu dzisiejszym.

{widget::146}Konwent samorządowy powiatu wejherowskiego.

Konwent tworzą: Starosta Wejherowski, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wejherowskiego. W dniu dzisiejszym otwieramy nowy etap w historii powiatu wejherowskiego. Podpisano: Wejherowo, dnia 20 stycznia 2015 r.”

Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Starosta Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Wójt Gm. Choczewo Wiesław Gębka, Wójt Gm. Gniewino Zbigniew Walczak, Wójt Gm. Linia Bogusława Engelbrecht, Wójt Gm. Luzino Jarosław Wejer, Wójt Gm. Łęczyce Piotr Wittbrodt, Wójt Gm. Szemud Ryszard Kalkowski i Wójt Gm. Wejherowo Henryk Skwarło.

Samorządowcy wykonali wspólne zdjęcie a następnie podczas dyskusji dzielili się swoimi refleksjami i oczekiwaniami w związku z podjętą współpracą.

- Pomysł takiego konwentu narodził się podczas kampanii wyborczej. Zawsze byłam zwolenniczką współpracy. Uważam, że aby osiągnąć więcej trzeba współpracować. Teraz przyszedł czas na realizację. Na mój apel odpowiedzieli wszyscy samorządowcy – prezydent, burmistrzowie i wójtowie. Mam nadzieję, że konwenty będą odbywać się cyklicznie. Mamy wiele spraw wspólnych, wiele celów do zrealizowania w każdej dziedzinie – tak w zakresie infrastrukturalnym, jak i oświatowym, społecznym, kulturalnym czy turystycznym. Tych projektów, które będziemy realizować wspólnie, jest mnóstwo. Dzięki podjętej współpracy mamy większą siłę przebicia, jesteśmy lepiej oceniani i premiowani, stworzymy też większe szanse na zdobycie dodatkowych środków – mówi Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego.

- Cieszę się, że do takiego spotkania doszło. Bardzo zależy nam na dobrej współpracy z powiatem i gminami naszego powiatu. Powiat wejherowski ma szczególną rolę do odegrania w całej Metropolii Gdańskiej. Jako największy powiat w województwie musi też zadbać o swój rozwój. Docierają do nas środki unijne i to wymaga od wszystkich samorządowców bliskiej współpracy. Dzięki tej współpracy każda gmina i miasto będzie mogła pozyskać środki na wybrany cel i udowodnić, że potrafimy to robić razem. Przed nami stoją duże wyzwania pod kątem finansowym m.in. budowa węzłów bezkolizyjnych, które połączą dwie strony miasta. Zamierzamy pozyskać na te wielomilionowe inwestycje środki unijne poprzez współpracę z partnerami m.in. z powiatem. To dla nas bardzo ważne – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020