II Przełajowy Bieg Pamięci Macieja Kanteckiego oraz Bieg Charytatywny dla Jadzi Dargacz

Piątek, 25 Wrzesień 2015
Małe Trójmiasto

Już w najbliższą sobotę 26 września w Parku Miejskiego w Wejherowie odbędzie się II Przełajowy Bieg Pamięci Macieja Kanteckiego – Bieg Charytatywny dla Jadzi Dargacz. Rozgrzewka o 11.30 w amfiteatrze, ruszamy na 2 km trasę po parku w samo południe.

- Celem biegu jest upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu i działacza sportowego – Macieja Kanteckiego, zbiórka funduszy na zakup protezy dla Jadwigi Dargacz uczennicy I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie a przede wszystkim promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia – mówi Jacek Thiel Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego – zapraszamy do udziału w imprezie amatorów biegania i ludzi chcących pomóc młodej i utalentowanej muzycznie uczennicy naszej szkoły.

Biuro zawodów czynne już od 9:00
Rozgrzewka: 11:30
Oficjalne otwarcie: 11:45
START: 12:00
Dystans: około 2 km
Całkowity koszt zakupu pakietu startowego (min. 10 zł) zostanie przekazany na pomoc w zakupie protezy dla Jadwigi Dargacz.

Więcej informacji w regulaminie biegu :

II BIEG PRZEŁAJOWY PAMIĘCI MACIEJA KANTECKIEGO - Bieg charytatywny dla Jadwigi Dargacz

ORGANIZATORZY: Samorząd Powiatu Wejherowskiego, Miasto Wejherowo, I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, KS WEJHER, Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie i Wejherowskie Centrum Kultury.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w dniu 26.09 2015 roku
2. Początek Biegu o godzinie 12:00
PROGRAM ZAWODÓW
1. Długość trasy: 2000 metrów
2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9:00 - Amfiteatr
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Udział w biegu mogą wziąć wszyscy nie posiadający przeciwwskazań do aktywności ruchowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości min. 10 zł w biurze zawodów.
3. Wpisowe zostanie przekazane na pomoc w zakupie protezy dla Jadwigi Dargacz
4. Organizator zobowiązuje uczestników do wypełnienia karty zgłoszeniowej w biurze zawodów
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych na udział w biegu.
6. Karty zgłoszeniowe i oświadczenia (zgody) dostępne są na stronie Internetowej I LO w Wejherowie: www.liceum1.pl
7. Bieg odbywa się bez podziału na kategorie.
8. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy, który będzie dostępny w biurze zawodów.
9. Organizator ponosi koszty ubezpieczenia uczestników biegu.
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu. Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne. Zastrzega sobie także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

NAGRODY
1. Pamiątkowe medale otrzyma pierwszych 300 uczestników biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020