IV wojewódzki Turniej Formacji Tanecznych Reda 2011

Piątek, 25 Marzec 2011

14 maja 2011 o godz. 10.00 w sali sportowej ZS1 przy ul. Łąkowej 36 w Redzie odbędzie się IV wojewódzki Turniej Formacji Tanecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:Uczestnictwo zespołu/duetu/solisty warunkuje przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2011 na adres organizatora:

MOKSiR REDA ul. ŁĄKOWA 59, REDA 84-240(dopisek Turniej Taneczny)lub fax: 58 678-31-64, 678-58-02lub e-mail: mj-kultura@wp.plZgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

REGULAMIN:Organizator przyjmuje podział uczestników na kategorie wiekowe:do 11 lat12-15 latpowyżej 15 lat.W Turnieju mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta jak i chłopcy.Grupa taneczna może liczyć dowolną ilość osób (liczba uczestników danej grupy nie będzie brana pod uwagę przy punktacji).O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników grupy.Każda grupa wystawia do Turnieju jeden układy taneczny nie przekraczające czasu 10 minut (czas układu nie będzie brany pod uwagę przy punktacji)

Organizator przyjmuje podział uczestników na kategorie taneczne: disco dance,hip-hop, show dance, taniec współczesny (modern, jazz, balet), inne formy (ludowe, egzotyczne, z wyłączeniem tańca towarzyskiego).Jakość układu tanecznego oceniana będzie przez trzyosobowe jury powołane przez organizatora.Jury może przydzielić maksymalnie 30 punktów za każdą prezentację zespołu.Oceniane będą: stopień trudności układu tanecznego, zgranie w zespole, dopasowanie kroków do muzyki, prezentacja własna (stroje, uczesanie, makijaż, itp.).W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów następuje dogrywka. Jurorzy po naradzie ustalają werdykt.Organizatorzy zapewniają wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy za udział w imprezie.Za zajęcie I, II i III miejsca oraz za wyróżnienia organizator zapewnia medale i dyplomy.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie

DANE ORGANIZACYJNE:Dopuszcza się tylko jeden nośnik dźwięku - płyta CD.Grupa ma obowiązek sprawdzić płytę CD u dźwiękowca przed występem.Próby parkietu odbywają się od godz. 9.00 do godz. 10.00.Do dyspozycji zespołów/duetów/solistów są sale przeznaczone na garderoby.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w salach-garderobach.Wszystkie zespoły/duety/soliści przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.Szczegółowy plan prezentacji grupy otrzymują w dniu przyjazdu.Organizator zastrzega sobie prawo radiowej i telewizyjnej rejestracji prezentowanych programów, a także prawo do fotografowania prezentacji.Wszystkie pytania i kwestie sporne prosimy przekazywać organizatorowi.

KONTAKTMarzena Jodłowskatel: (+48) 662 889 920e-mail: mj-kultura@wp.plźródło; MOKSiR Reda

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020