IX Sesja Rady Miejskiej w Redzie

Czwartek, 2 Czerwiec 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 8 czerwca 2011r. (środa) o godz.14.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Puckiej 9 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji(nr8).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/2011 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie
Budżetu Miasta na 2011 rok /DRUK NR 1/.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011-2024 /DRUK NR 2/.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy
rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi
powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 3/.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2011 roku pomocy
finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne
drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 4/.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Redy za 2010 rok /DRUK NR 5/.

10.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy
absolutorium za 2010 rok /DRUK NR 6/.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie /DRUK NR 7/.

12.Projet uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla
miasta Redy\" /DRUK 8/.

13.Interpelacje radnych.
14.Wolne wnioski radnych i publiczności.
15.Zamknięcie obrad.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020