Jak być dobrym ojcem?

Wtorek, 15 Marzec 2011

Dyrektor wejherowskiej biblioteki Danuta Balcerowicz spotkała się z grupą skazanych odbywających karę w Areszcie Śledczym w Wejherowie. To jeden z przykładów realizacji programu resocjalizacyjnego "Bądź Ojcem" wdrażanego z powodzeniem wśród młodych ojców w tym zakładzie karnym.Danuta Balcerowicz w ramach upowszechniania czytelnictwa wystąpiła z prelekcją pt. "Jak być dobrym ojcem?" przekonując odbywających karę, że nawet krótkie poczytanie książki dziecku podczas dwugodzinnego widzenia, może poprawić i przybliżyć kontakt z dzieckiem. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania czytali kolejno na głos najważniejsze tezy dotyczące rozwoju dziecka w poszczególnych okresach jego życia i aktywnie uczestniczyli w dyskusji dzieląc się doświadczeniami i spostrzeżeniami rodzicielskimi. Był to bardzo pouczający dialog i budujący obraz kształtowania świadomości ojcowskiej wśród osadzonych. Słuchacze otrzymali również materiały promocyjne o Wejherowie przekazane przez Urząd Miejski.

Inicjator spotkania, Tomasz Waga - wychowawca, nie ukrywał zadowolenia z przebiegu spotkania. Wdrażany przez niego "Program readaptacji osób pozbawionych wolności poprzez pomoc w nawiązaniu i utrzymaniu więzi emocjonalnej skazanych z ich dziećmi - Bądź Ojcem" zaczyna przynosić efekty. Jego celem jest wspólne, aktywne i twórcze spędzanie czasu z dziećmi podczas widzeń. Jak zapewnia realizacja programu daje możliwość i szanse skazanym na wypełnienie roli ojca nawet w tak niesprzyjających okolicznościach, jakim jest okres rozłąki z rodziną podczas odbywania kary. Łagodzi także w oczach dziecka obraz tego miejsca odosobnienia.

Dyrektor zakładu ppłk mgr Maciej Uchman informuje, że Areszt Śledczy w Wejherowie jest jedną z najnowocześniejszych placówek więziennictwa w Polsce, gdzie skazani o niskich wyrokach odbywają kary w systemie złagodzonego rygoru. W wielu przypadkach są to osoby rokujące nadzieję na szybki powrót do życia społecznego w zgodzie z prawem, gdzie na ich powrót oczekują rodziny, w tym żony z dziećmi. W areszcie działa radiowęzeł, czynna jest biblioteka, odbywają się tu imprezy kulturalne z udziałem znanych osób i artystów. Ostatnio gościł tu z prelekcją Maciej Kosycarz - znany wybrzeżowy dziennikarz-fotografik a także gimnazjaliści z Luzina, którzy wystąpili z programem artystycznym. Postęp w resocjalizacji powoduje, że aresztanci otrzymują szanse na wykonywanie pracy w zakładach poza murami więzienia oraz możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenie miasta. To na pewno ułatwi im powrót do życia w wolnym społeczeństwie

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020